Energie-investeringsaftrek naar 58%

Gepubliceerd op: 26 november 2015

20151126_EIA58procent_VWGNijhof

Voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen kunnen ondernemers een (fiscale) subsidie in de vorm van de energie-investeringsaftrek (EIA) toepassen. Daarvoor moet het bedrijfsmiddel (of een gedeelte ervan) zijn vermeld op de energielijst. De EIA wordt afgetrokken van de winst waarover de inkomsten- of vennootschapsbelasting wordt berekend en levert daarmee een direct fiscaal voordeel op. Als het bedrijfsmiddel binnen 5 jaar wordt vervreemd, moet de EIA deels worden terugbetaald.

De EIA bedraagt in 2015 41,5% van het bedrag van de investering. In 2016 wordt, mits de belastingplannen voor dat jaar ongeschonden de Eerste Kamer passeren, het aftrekpercentage opgetrokken naar 58. Het totale budget voor de EIA bedraagt in 2016 € 101 miljoen.

EIA moet worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen 3 maanden na het geven van de definitieve opdracht tot de verwerving van het bedrijfsmiddel. De aanvraag verloopt via het E-loket van de RVO (www.rvo.nl). Daarvoor heeft u als particulier uw DigiD nodig. Niet particulieren moeten beschikken over E-herkenning.

Het hogere aftrekpercentage maakt het interessant om de investering in een voor EIA in aanmerking komend bedrijfsmiddel uit te stellen tot begin 2016. Dat kan door de definitieve verplichting pas na de jaarwisseling aan te gaan. U moet zich wel realiseren dat de energielijst jaarlijks wordt vastgesteld. Het bedrijfsmiddel waarin u wilt investeren, kan dan ook ontbreken op de energielijst voor 2016. De energielijst 2016 wordt aan het einde van 2015 bekend gemaakt. Beslissend voor de van toepassing zijnde energielijst is het moment waarop u definitief de investeringsverplichting aangaat, niet het moment waarop het bedrijfsmiddel aan u wordt geleverd.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.