Einde wettelijk minimum maandloon en forse stijging

Gepubliceerd op: 7 december 2023

Met ingang van 1 januari 2024 bestaat er geen wettelijk minimum maandloon meer. De overheid heeft besloten om enkel nog te werken met een wettelijk minimum uurloon. Deze wijziging is doorgevoerd omdat er momenteel verschillende minimumuurlonen gelden per arbeidsduur. De voornoemde wijziging kan leiden tot een forse stijging van de bruto lonen en dus ook van de werkgeverslaten.

Huidige vs nieuwe wettelijk minimumloon

Onderstaande tabel geeft een eenvoudig beeld van de stijging. Met name in de branches waar de standaard werkweek 40 uur bedraagt stijgt het minimumuurloon fors. Dit komt doordat het nieuwe wettelijke minimumuurloon is vastgesteld op basis van een werkweek van 36 uur.

Geen minimummaandloon meer in het arbeidscontract?

Kort door de bocht gezegd bestaat er geen minimum maandloon meer dat door de overheid is vastgesteld. In de arbeidscontracten kun je ervoor kiezen om ofwel het wettelijk minimum uurloon op te nemen en per maand alle uren bij te houden (niet iedere maand heeft immers hetzelfde aantal werkbare uren), ofwel je berekent het minimum maandloon per kalenderjaar. Deze laatste optie kun je berekenen middels de navolgende formule (welke je ieder kalenderjaar weer opnieuw moet uitvoeren vanwege eventuele wijziging in de werkbare uren per kalenderjaar):

Formule: (aantal arbeidsuren kalenderjaar / 12) x minimumuurloon

Tot slot

Vanaf 2024 moet op de loonstrook het geldende wettelijke minimumloon per uur zichtbaar zijn. Dit is enerzijds bedoeld voor de  transparantie en anderzijds ter bevordering van de naleving.

Het wettelijk minimumuurloon wordt per jaar telkens per 1 januari en 1 juli opnieuw geïndexeerd.

Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur: Bedragen minimumloon 2024 | Minimumloon | Rijksoverheid.nl

Andere artikelen

Fiscus moet beter helpen

De Belastingdienst moet mensen die geen aangifte(en) doen beter helpen. Maar de echte oplossing van het probleem lijkt ergens anders te liggen.