Eigenrisicodrager voor de WGA

Gepubliceerd op: 13 juli 2016

eigenrisicodrager WGA VWGNijhof

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De premie voor de WIA komt volledig ten laste van de werkgever en bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, afhankelijk van het risico. De actuele premies vindt u hier.

WGA en IVA

De WIA bestaat uit twee regelingen:

  • de WGA (Wet gedeeltelijk arbeidsgeschikten), voor werknemers die tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn of die niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn;
  • de IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten).

Eigenrisicodrager

Een eigenrisicodrager is een werkgever die zelf alle risico’s uit hoofde van de WGA op zich neemt (eigen risico dragen voor de IVA is niet mogelijk). Dit betekent dat de werkgever:

  • alle kosten draagt van de WGA-uitkeringen gedurende de eerste 10 jaar van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer of ex-werknemer;
  • gedurende 12 jaar verantwoordelijk is voor de re-integratie van de werknemer of ex-werknemer.

Uiteraard betaalt de eigenrisicodrager geen WGA-premie aan het UWV. Een eigenrisicodrager kan het WGA-risico onderbrengen bij een particuliere verzekeraar.

Een werkgever kan 2 keer per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli. De aanvraag moet zijn gedaan uiterlijk 13 weken voor de beoogde ingang, derhalve uiterlijk op 31 maart of 1 oktober. Bij de aanvraag moet een garantieverklaring worden overlegd.

Verandering per 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 draagt een eigen risicodrager de totale WGA-lasten. Op dit moment is het nog mogelijk om alleen het WGA-risico van vaste dienstverbanden te dragen. Het risico van flexibele dienstverbanden berust dan bij het UWV en daarvoor is de werkgever ook een premie verschuldigd aan het UWV. Werkgevers die reeds eigenrisicodrager zijn, moeten voor 1 januari 2017 een nieuwe garantieverklaring aan het UWV overhandigen.

De veranderingen in de regels zijn een goede aanleiding om te (her)overwegen om eigenrisicodrager te worden of deze risico’s juist weer bij het UWV onder te brengen. Dat is meer dan het afzetten van de bij het UWV verschuldigde premies tegenover het aanbod van de particuliere verzekeraar. Uw adviseur van VWGNijhof zet de voors en tegens graag voor u op een rij.

Andere artikelen