Eigen bijdrage kinderopvang wordt vergoed (update 20 april 2020)

Gepubliceerd op: 20 april 2020

In ons artikel Kinderen thuis: Hoe gaat het met de kinderopvangtoeslag schrijven we dat het Kabinet ouders verzoekt om de facturen van de kinderopvangorganisatie volledig te blijven betalen, ook als de kinderen niet naar de opvang gaan als gevolg van de coronacrisis. Inmiddels is aangekondigd dat ouders hun eigen bijdrage achteraf vergoed krijgen.

Opzeggen is ongewenst

Het Kabinet acht het ongewenst dat ouders de kinderopvang opzeggen om te voorkomen dat ze kosten maken voor opvang die ze niet genieten. Enerzijds is er een groot belang dat de kinderopvangorganisaties voorzien in noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen. En anderzijds is het bij de opstart na de actuele (intelligente) lockdown van belang dat de kinderopvang direct weer goed functioneert.

Door de eigen bijdrage achteraf te vergoeden, zal er voor ouders geen reden meer zijn om de kinderopvang op te zeggen.

Toch niet via de kinderopvangorganisatie

De oproep om de facturen van de kinderopvangorganisatie te blijven betalen, blijft in stand. Met deze middelen kan de kinderopvangorganisatie goede (nood)opvang verzorgen. Bovendien kan snel weer de draad worden opgepakt zodra de samenleving terug kan keren naar de normale situatie.

De compensatie van de eigen bijdrage van de ouders zou door de overheid worden uitbetaald aan de kinderopvangorganisaties. Die zouden vervolgens de compensatie overmaken naar de ouders.

Tegen deze wijze van uitbetalen bestaan echter bezwaren met het oog op de privacy. Daarnaast wil de overheid de kinderopvangorganisaties niet opzadelen met zware uitvoeringslasten. Daarom zal de uitbetaling van de compensatie toch rechtstreeks plaatsvinden aan de ouders. De uitvoering van de regeling komt in handen van de Belastingdienst/Toeslagen, ondersteund door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoeveel compensatie?

Voor de bepaling van het bedrag van de compensatie wordt een afzonderlijke regeling uitgewerkt (de compensatie wordt geen onderdeel van de kinderopvangtoeslag). De Belastingdienst/Toeslagen stelt aan de hand van de gegevens van ouders, zoals die per 6 april 2020 bekend zijn, de vergoeding per huishouden ambtshalve vast (ouders hoeven er geen aanvraag voor te doen).

De compensatie wordt bepaald op het aantal kinderen in het huishouden, dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren dat is doorgegeven, de hoogte van het inkomen en de maximum uurprijs. Deze gegevens worden doorgegeven aan de SVB, die vervolgens zorgt voor de verzending van een beschikking en de uitbetaling van het berekende bedrag.

De vergoeding betreft de periode van 16 maart tot en met 28 april 2020 (wanneer de sluiting van de kinderopvang wordt verlengd, wordt ook deze periode verlengd). De ouders ontvangen de compensatie naar verwachting in juni of juli 2020 op hun rekening, maar wanneer de sluiting van de kinderopvang wordt verlengd, zal de uitbetaling later plaatsvinden.

Door de versimpeling van de regeling kan enige overcompensatie ontstaan. Dat is het geval wanneer de daadwerkelijke uurprijs lager is dan de maximum uurprijs (wanneer de daadwerkelijke uurprijs hoger is dan de maximum uurprijs, moet de kinderopvangorganisatie het meerdere vergoeden aan de ouders). Ook een inkomensdaling ten opzichte van de peildatum kan leiden tot overcompensatie.

Bij kleine afwijkingen wordt ouders om begrip gevraagd. Voor substantiële afwijkingen krijgen ouders de mogelijkheid om te verzoeken om herziening. Deze verzoeken zullen worden beoordeeld door de Belastingdienst/Toeslagen. Eventuele bezwaar- en beroepsprocedures moeten tegen de Belastingdienst/Toeslagen worden gevoerd.

De regeling zal nog nader worden vastgelegd in een Algemene maatregel van bestuur, rechtstreeks gebaseerd op artikel 89 van de grondwet.

Vindplaatsen

De aanvankelijk in dit artikel opgenomen informatie was gebaseerd op een brief van Staatssecretaris Van Ark aan de Kamer. De intentieverklaring, waar deze brie naar verwijst, vind je hier.

De gewijzigde uitwerking is vastgelegd in een kamerbrief van 16 april 2020.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.