Eigen beheerpensioen uitfaseren: de novelle

Gepubliceerd op: 26 januari 2017

novelle eigen beheer pensioen VWG

Eind vorig jaar berichtten wij u: Besluit afschaffen eigen beheerpensioen uitgesteld. De Regering had de Eerste Kamer verzocht om het wetsvoorstel niet in stemming te brengen.
Deze week is de novelle ingediend, die er voor moet zorgen dat het wetsvoorstel toch van kracht wordt.

Misverstand

De reden voor het uitstel van de stemming over het wetsvoorstel was een vermeend lek in het kader van de heffing van vennootschapsbelasting. Staatssecretaris van Financiën Wiebes geeft in de novelle aan dat dit is veroorzaakt door een onvolledig antwoord van zijn kant tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in het Parlement. Hij vult op dat terrein zijn eerdere uitlatingen aan. Daarbij maakt hij een uitzondering voor de gevallen waarin vóór 20 september 2016 een indexeringslast is geactiveerd. Dat is het geval bij, naar de schatting van Wiebes, ongeveer 6% van de betreffende BV’s.

Novelle

Een novelle is een aanvullend wetsvoorstel dat door de Tweede en Eerste Kamer moet worden behandeld en aangenomen. In de Eerste Kamer zal de novelle gelijktijdig met het oorspronkelijke wetsvoorstel worden behandeld. Wetsvoorstel en novelle worden dan, na plaatsing in de Staatscourant, gelijktijdig van kracht.

Behandelschema

Het geplande behandelschema van de novelle luidt als volgt:

  • 23 januari 2017: indienen bij de Tweede Kamer (dit is geschied);
  • 9 februari 2017: stemming door de Tweede Kamer;
  • 7 maart 2017: stemming door de Eerste Kamer (over de novelle en het wetsvoorstel Uitfasering eigen beheerpensioen);
  • 1 april 2017: afschaffing eigen beheerpensioen (uitfasering).

Coulancetermijn

Gerekend vanaf de datum van inwerkingtreding geeft Wiebes de DGA nog 3 maanden de tijd om:

  • een externe pensioenpolis terug te halen naar de eigen BV;
  • de huidige pensioenregeling premievrij te maken.

Als het wetsvoorstel op 1 april 2017 van kracht wordt, heeft u voor het voorgaande derhalve nog tot 1 juli 2017.

Actie en advies

Zodra de novelle en het wetsvoorstel door de Eerste Kamer zijn aanvaard, nemen wij contact op met onze cliënten omtrent gevolgen van de uitfasering voor hun eigen beheerpensioen. Wilt u voor die tijd meer weten over (de uitfasering van uw) eigen beheerpensioen of dat van uw cliënten, neem dan contact op met uw relatiebeheerder of met één van onze specialisten op het gebied van eigen beheerpensioen:

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.