Eerste procedures over TOGS en TVL uitgesproken

Gepubliceerd op: 24 december 2020

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBp) heeft een aantal uitspraken gedaan in procedures over de TOGS en de TVL (de noodloketten). Het CBp is de hoogste rechter in deze zaken.

TOGS

De TOGS is de tegemoetkoming van € 4.000 die door de coronacrisis gedupeerde ondernemers over de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 konden ontvangen. Voorwaarde is inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel met een voor de TOGS aangewezen SBI-code (SBI staat voor Standaard BedrijfsIndeling).

Het CBp beslist dat de SBI-code, waarmee de aanvrager op 15 maart 2020 in het handelsregister staat ingeschreven, beslissend is. Ook wanneer vaststaat dat de activiteiten van de aanvrager onder een andere, wel voor de TOGS kwalificerende, SBI-code vallen. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte inschrijving van hun bedrijf in het handelsregister.

TVL

De TVL is de opvolger van de TOGS. De eerste tranche van de TVL stond, net als de TOGS, open voor ondernemers van wie de (hoofd)activiteit daarvoor is aangewezen. De tweede tranche van de TVL is inmiddels opengesteld voor alle sectoren (aanvragen voor de subsidieperiode van de tweede tranche van de TVL kunnen nog tot en met 29 januari 2021 bij RVO worden ingediend).

De hoogte van de op grond van de TVL te ontvangen bijdrage hangt onder andere af van de hoofdactiviteit van de onderneming. RVO gaat daarbij uit van de door de Kamer van Koophandel als eerste vermelde SBI-code.

Het CBp beslist dat, als de aanvrager bestrijdt dat dit de hoofdactiviteit van de onderneming is, RVO dit niet zonder nadere motivering terzijde mag leggen. Ondernemers die van mening zijn dat de eerstvermelde SBI-code niet hun hoofdactiviteit is, doen er verstandig aan om dit bij RVO aan te kaarten. Dat kan ook nog bij het verzoek om definitieve vaststelling van de TVL. Uiteraard is dat alleen interessant wanneer dit tot leidt een hoger subsidiebedrag.

Andere artikelen