Eerlijke WOZ-belasting

Gepubliceerd op: 23 februari 2023

Die kreet horen we de laatste tijd veelvuldig in reclames. Maar een WOZ-belasting bestaat toch niet?

WOZ

Natuurlijk begrijpen we dat het, om cliënten te trekken voor je product, handig kan zijn om populaire termen te gebruiken. Het product van www.eerlijkewoz.nl is de mogelijkheid om gratis bezwaar te maken tegen je WOZ-beschikking. Dat is gratis omdat de gemeente bij een succesvol bezwaar aan jou de kosten van de bezwaarprocedure moet vergoeden.

WOZ staat voor Waardering Onroerende zaken. Het is dus, zoals gezegd, geen belasting. Maar er is wel een belastingbelang. De op grond van de WOZ vastgesteld waarde is namelijk de grondslag voor de door de gemeente geheven Onroerende ZaakBelasting (OZB) en watersysteemheffing die door de waterschappen wordt geheven.

Bezwaar

Bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet worden ingediend bij de gemeente. Vaak kan (of moet) dat met een (digitaal) formulier. De gemeente moet het bezwaar hebben ontvangen binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking. Veel gemeenten hebben de WOZ-beschikkingen inmiddels uitgereikt of zullen dat binnenkort doen. Niet voor niets worden we juist nu veelvuldig geconfronteerd met de reclamekreet “Eerlijke WOZ-belasting”.

Andere belastingen

Www.eerlijkwoz.nl geeft aan dat een bezwaar gemiddeld een besparing van € 308 oplevert. Maar het kan aanzienlijk meer zijn, doordat de WOZ-waarde wordt gebruikt voor meer belastingen dan we hiervoor noemen. Zo is de WOZ-waarde de grondslag voor de bijtelling voor het privégebruik van een woning in de inkomstenbelasting en de verplicht te hanteren waarde voor woningen in het kader van box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). In box 3 is het belang toegenomen, nu met ingang van 2023 voor veel woningen de zogeheten leegwaarderatio wordt gesteld op 100% van de WOZ-waarde. In het kader van de winstbepaling (inkomsten- en vennootschapsbelasting) is de WOZ-waarde van belang voor de bodemwaarde, de waarde tot waar vastgoed ten laste van de winst mag worden afgeschreven.

Verder moet de WOZ-waarde voor woningen ook verplicht worden gebruikt in het kader van de erf- en schenkbelasting. In het kader van een ontvangen erfenis kan overigens vaak door de erfgenamen bij de gemeente een nieuwe WOZ-beschikking worden opgevraagd, waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Ons advies

Bekijk je WOZ-beschikking(en) kritisch. Als je denkt dat de vastgestelde waarde te hoog is, vraag dan bij de gemeente het taxatieverslag op en maak, zo nodig, tijdig bezwaar. Bedenk daarbij dat de WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de situatie op 1 januari van het jaar voorgaand aan het jaar waarop de beschikking betrekking heeft. De WOZ-waarde voor 2023 is gebaseerd op de peildatum 1 januari 2022. En van belang is dat het waarderingsysteem is dat de WOZ-waarde wordt gebaseerd op basis van vergelijking met vergelijkbare panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.