Eenvoudiger verlofstelsel

Gepubliceerd op: 11 april 2024

Het kabinet stelt in een Kamerbrief voor om het stelsel van verlofregelingen te vereenvoudigen.

Het voorstel houdt in dat de regelingen omtrent verlof wordt geclusterd in 3 pijlers:

  1. zorg voor kinderen
  2. zorg voor naasten
  3. persoonlijke situaties

Per cluster wordt in de Kamerbrief een aantal mogelijke scenario’s geschetst. Doelen zijn het waarborgen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het creëren van een gezonde balans tussen werk en privé. Een versobering van verlofrechten wordt nadrukkelijk niet beoogd.

Zorg voor kinderen

Dit cluster omvat op dit moment het zwangerschaps- en bevallingsverlof, (aanvullend) geboorteverlof voor de partner, adoptieverlof voor beide ouders, pleegzorgverlof voor beide ouders, betaald ouderschapsverlof voor beide ouders en onbetaald ouderschapsverlof voor beide ouders.

De 5 geschetste scenario’s betreffen voornamelijk de integratie en uitbreiding van de regelingen. Overwogen kan worden om de toegankelijkheid van de regelingen te vergroten door de invoering van een bodem in de betalingshoogte.

Zorg voor naasten

Dit betreft op dit moment de regelingen voor kort- en langdurend zorgverlof. Voorgesteld wordt om die te integreren tot één regeling met 2 weken betaald en 6 weken onbetaald verlof (per jaar) of uit te breiden naar 8 weken betaald (70% loondoorbetaling) verlof (per jaar).

Persoonlijke situaties

Dit betreft onder de huidige regelgeving het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. Omdat er geen signalen zijn dat deze regeling moet worden vereenvoudigd, zijn geen scenario’s uitgewerkt. Dit verlof kan worden ingezet bij zeer uiteenlopende omstandigheden en daarbij moet voortdurend maatwerk worden geleverd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.