Eenvoudiger BTW e-commerce

Gepubliceerd op: 8 juni 2017

e-commerce BTW VWGNijhof

E-commerce, het online verkopen van goederen en diensten, wordt steeds populairder. Hoog tijd dus om het BTW-stelsel hier op aan te passen. Dit stelsel beïnvloedt namelijk op dit moment de concurrentieverhoudingen binnen en buiten de Europese Unie (EU). Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. De Europese Commissie heeft hier een voorstel voor gepubliceerd.

Invoervrijstelling kleine zendingen

Bij de invoer in de EU van goederen die van buiten de EU komen, is BTW verschuldigd. Als de waarde van de zending echter minder bedraagt dan € 22 is de invoer vrijgesteld van BTW. Deze vrijstelling werkt concurrentieverstorend en zal daarom worden afgeschaft. Zie ons artikel Invoer-BTW: vrijstelling wordt afgeschaft?

Afstandsverkopen

Als goederen worden geleverd aan een niet-ondernemer (in het kader van de BTW ook wel aangeduid als: particulier) is de BTW verschuldigd in het land waar de leverancier is gevestigd. Wanneer het vervoer van deze goederen plaatsvindt of wordt georganiseerd door de leverancier is sprake van een afstandsverkoop. Zodra een leverancier met de totale omzet aan afstandsverkopen een per EU-lidstaat vastgestelde drempel overschrijdt, moet de BTW worden afgedragen in het land waar de afnemende particulier woont.

De leverancier moet zich dan in de EU-lidstaat van de afnemers melden als BTW-plichtig ondernemer. Vervolgens moet aan alle BTW-verplichtingen in de betreffende EU-lidstaat worden voldaan. Meestal moet daar een in die lidstaat gevestigde adviseur voor worden ingeschakeld. Grensoverschrijdende e-commerce ondervindt daardoor een concurrentienadeel ten opzichte van in de betreffende lidstaat gevestigde ondernemers.

Kleine e-commerce

De Europese Commissie wil een voor elke lidstaat gelijke drempel invoeren van € 10.000. Ondernemers wier omzet aan e-commerce (zowel goederen als diensten) beneden € 10.000 blijft, hoeven niet de BTW in rekening te brengen van de EU-lidstaat waar de goederen naar verzonden worden.

“Grote” e-commerce: MOSS

De afkorting MOSS staat voor Mini One Stop Shop. Het is een systeem waarmee ondernemers de in andere lidstaten van de EU verschuldigde BTW afdragen via de fiscus van het land waarin ze gevestigd zijn. Dit systeem werkt op dit moment voor elektronische diensten, telecommunicatiediensten en omroepdiensten, die worden verricht aan niet-ondernemers.

Het voorstel is om het MOSS-systeem ook in te voeren voor online verkopen van goederen. Ondernemers die afstandsverkopen verrichten, hoeven zich dan niet meer in andere EU-lidstaten voor de BTW te (laten) registreren. Daarnaast gelden voor hen de factuurregels van de EU-lidstaat waar ze gevestigd zijn. En de controle op de afdracht van de BTW geschiedt door de fiscus van hun vestigingsland.

Wanneer?

De invoering van deze maatregelen staat gepland voor de periode van 2018 tot en met 2021.

Andere artikelen