Een fiscale eenheid Vpb per 1 januari 2023: het kan nog!

Gepubliceerd op: 21 maart 2023

Houd er dan rekening mee dat een verzoek een maximale terugwerkende kracht heeft van drie maanden. Als je een vennootschap met ingang van 1 januari 2023 in de fiscale eenheid wilt opnemen, moet het verzoek daartoe dus vóór 1 april 2023 zijn ingediend bij de Belastingdienst.

De fiscale eenheid

Wat is een fiscale eenheid nou precies en wanneer kan deze gevormd worden? Een moedervennootschap kan onder voorwaarden een fiscale eenheid vormen met haar (klein)dochtervennootschappen. Allereest dient de moedervennootschap tenminste een 95% juridisch en economisch belang in de dochtervennootschap te hebben. Verder dienen de boekjaren gelijk te zijn en moeten dezelfde regels bij bepalen van de winst van toepassing zijn.

Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan, maar is niet meer zelfstandig aangifteplichtig.

Voordelen en nadelen fiscale eenheid

Aan een fiscale eenheid zitten diverse voordelen. Zo dient er maar één aangifte opgesteld te worden, is er een mogelijkheid tot horizontale verliesverrekening en zijn intercompanytransacties niet zichtbaar.

Een nadeel is dat iedere vennootschap hoofdelijk aansprakelijk is voor de vennootschapsbelastingschuld van de moeder en dat er maar één keer aanspraak gemaakt kan worden op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Het belangrijkste nadeel van een fiscale eenheid is dat slechts één keer gebruik gemaakt kan worden van het tariefsopstapje. In 2023 is de eerst € 200.000 winst belast tegen 19%, het meerdere wordt belast tegen 25,8%. Per vennootschap bedraagt het maximaal voordeel € 13.600 (6,8% van € 200.000), indien er geen fiscale eenheid gevormd wordt. Uiteraard alleen indien het belastbaar bedrag op zakelijke gronden over meerdere BV’s kan worden verdeeld.

Een uitgebreide toelichting van de voor- en nadelen lees je hier: Fiscale eenheid Vpb aangaan.

Terugwerkende kracht

Indien het gewenst is om een fiscale eenheid aan te gaan dan wel uit te breiden, houd er dan rekening mee dat een verzoek een maximale terugwerkende kracht heeft van drie maanden. Om een fiscale eenheid te vormen per 1 januari 2023 dient er dus uiterlijk 31 maart een verzoek te zijn ingediend bij de Belastingdienst.

Wil je juist een fiscale eenheid verbreken? Een fiscale eenheid kan niet met terugwerkende kracht verbroken worden, maar enkel per heden.

Is het aangaan of verbreken van de fiscale eenheid mogelijk iets voor jou? VWG kijkt graag met je mee om te bepalen wat de beste tactiek is in het kader van de (vennootschaps)belasting.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.