Duurzaam, ook een issue in het MKB

Gepubliceerd op: 30 mei 2023

In ons artikel Ben jij al begonnen met de duurzaamheidsrapportage? vertellen we over de aanstaande verplichtingen in het kader van de rapportage over duurzaamheid. Deze regels gelden vanaf het boekjaar 2025 voor grote (controleplichtige) ondernemingen.

Sellingpoint

Natuurlijk zetten veel MKB-ondernemers de duurzaamheid van hun bedrijf al in als sellingpoint, maar ook andere ondernemers zullen zich moeten voorbereiden op vragen over hun duurzaamheid. De nieuwe rapportageregels voor de grote ondernemingen zullen namelijk al ruim voor 2025 gaan doorsijpelen in de complete handelsketens, waardoor ook middelgrote en kleine (MKB-)ondernemingen, bijvoorbeeld in het kader van offertetrajecten, geconfronteerd zullen worden met de vraag: “Wat doet jouw bedrijf met het oog op duurzaamheid?“. Door met duurzame partners te werken, onderbouwen ondernemingen mede hun eigen duurzaamheid. De mate waarin de onderneming van een toeleverancier duurzaam is, kan een belangrijke factor zijn in de afweging aan wie een opdracht wordt gegund.

Wat is duurzaam?

Duurzaamheid kan inhouden het isoleren van een gebouw, installatie van zonnepanelen, rijden in elektrische (vracht)auto’s, het reduceren van papiergebruik of het gebruik van elektrisch aangedreven machines. Maar duurzaamheid omvat veel meer. De Verenigde Naties hebben 17 duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) geformuleerd, die zijn geconcretiseerd in 169 concrete duurzaamheidsdoelen. Duurzaamheid kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op personeel(sbeleid), maatschappelijke betrokkenheid, het tegengaan van verspilling, enzovoorts.

Greenwashing

Uiteraard moeten bedrijven voorkomen dat ze zich duurzamer (groener) voordoen dan ze daadwerkelijk zijn (greenwashing). Elke duurzaamheidsclaim moet concreet kunnen worden onderbouwd.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.