Duidelijkheid waardering schenking woning

Gepubliceerd op: 24 juni 2022

In een nieuw besluit over waardering in het kader van de schenk- en erflasting heeft de Staatssecretaris van Financiën duidelijkheid gebracht over hoe de schenking van een woning moet worden gewaardeerd.

WOZ-waarde

Voor woningen wordt in het kader van de schenk- en erfbelasting aangesloten bij de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Woningen zijn in het kader van de schenk- en erfbelasting alle onroerende zaken, die in gebruik zijn als woning.

Voor het antwoord op de vraag of sprake is van een schenking (gift) moet echter worden gekeken naar de waarde in het economisch verkeer (WEV). In de huidige woningmarkt is de WEV in veel gevallen (fors) hoger dan de WOZ-waarde. Enerzijds omdat de WOZ-waarde wordt gebaseerd op een peildatum van een jaar terug (de WOZ-waarde van 2021 wordt gebaseerd op peildatum 1 januari 2020). En anderzijds doordat de woningprijzen stijgen.

Voorbeeld 1

De Staatssecretaris geeft in het besluit het volgende voorbeeld. De WOZ-waarde van de woning bedraagt € 280.000; de WEV € 300.000. De woning wordt voor € 290.000 verkocht aan een familielid. Doordat de koopsom lager is dan de WEV is sprake van een schenking/gift. Voor de schenkbelasting moet deze schenking/gift worden gewaardeerd en daarbij moet de WOZ-waarde worden gehanteerd. Doordat de koopsom hoger is dan de WOZ-waarde, is de waarde van de schenking nihil en wordt geen schenkbelasting geheven.

Voorbeeld 2

Het tweede voorbeeld in het besluit betreft de omgekeerde situatie: WEV € 270.000, WOZ € 280.000 en koopsom € 200.000. Ook nu is sprake van een schenking/gift, aangezien de koopsom lager is dan de WEV. De waardering van de schenking/gift moet plaatsvinden op basis van de WOZ-waarde. Belast met schenkbelasting wordt: € 280.000 -/- € 200.000 = € 80.000.

Kwijtschelding

Het moet wel echt gaan om een schenking/gift van de woning. De waarderingsregel werkt niet wanneer sprake is van kwijtschelding van de schuldig gebleven koopsom voor een woning, behalve wanneer uiterlijk op de dag van het passeren van de notariële leveringsakte 90% of meer van de koopsom is kwijtgescholden. Deze norm van 90% is door de Staatssecretaris vastgesteld als safe haven. Het is niet uitgesloten dat de belastingrechter een lager percentage ook voldoende acht.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.