Doorberekenen van kosten niet altijd zakelijk

Gepubliceerd op: 11 april 2019

Geregeld komt het voor dat vennootschappen kosten aan elkaar doorberekenen. Zo ook in een recente uitspraak van Rechtbank Noord-Holland. Een Nederlandse vennootschap betaalt structureel teveel kosten aan haar Indiase zustermaatschappij.

De uitspraak

De Nederlandse vennootschap handelt onder andere in juweliersartikelen, uurwerken en sieraden. De door de Indiase zuster doorberekende kosten hebben onder meer betrekking op huur, rente, uitbesteed werk voor de inkoop van de nieuwe collectie en koerierskosten.

De inspecteur corrigeert na een boekenonderzoek de winst van de vennootschap. Hij is van mening dat de vennootschap structureel te veel kosten heeft betaald aan haar zustervennootschap. Dit is onder meer gebaseerd op het argument dat de facturen onvoldoende zijn gespecificeerd.

De vennootschap stelt dat het in Nederland behaalde brutowinstpercentage acceptabel is en dat in India daadwerkelijk en voldoende belasting wordt geheven.

De rechtbank stelt vast dat de vennootschap aannemelijk moet kunnen maken dat:

  • aan de uitgaven daadwerkelijk verrichte tegenprestaties ten grondslag liggen;
  • de kosten volledig ten behoeve van de vennootschap zijn gemaakt;
  • de omvang van de doorberekende kosten at arm’s length is.

De rechtbank oordeelt dat de vennootschap dit alleen aannemelijk heeft gemaakt voor de huurkosten en de rente. Ten aanzien van de overige kosten wordt de winst van de vennootschap dan ook gecorrigeerd.

Zakelijk?

De Rechtbank bevestigt in haar uitspraak ook nog maar keer, dat kosten altijd ten behoeve van de onderneming gemaakt moeten worden. Is daar geen sprake van, dan zijn de kosten niet zakelijk. Ze horen dan niet op de winst van de vennootschap te drukken.

Het doorberekenen van kosten om zo de winst te drukken is uiteraard geen zakelijke reden. Welke kosten doorgefactureerd worden, moet duidelijk blijken uit de facturen. Een onvoldoende gespecificeerde factuur kan leiden tot een correctie van de winst.

At arm’s length

De Wet op de vennootschapsbelasting besteedt specifiek aandacht aan de rechtsverhoudingen tussen verbonden vennootschappen. Indien verbonden vennootschappen in overeenkomsten afspraken hebben gemaakt, die afwijken van wat met een derde partij zou zijn overeengekomen. moet de winst worden bepaald alsof er met deze derde partij gehandeld werd. Anders gezegd dient er “at arm’s length” gehandeld te worden. Ook bij het doorberekenen van kosten.

Heb je vragen met betrekking tot het doorfactureren van kosten? Zijn de verrekenprijzen die je hanteert at arm’s length? Of vraag je jezelf af of de doorberekening van kosten momenteel goed verloopt bij jouw vennootschappen?
Neem gerust contact met ons op.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.