Doorberekende kosten verzekering

Gepubliceerd op: 10 juni 2024

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat de door het ziekenhuis aan medisch specialisten doorberekende premie voor de aansprakelijkheidsverzekering niet wordt belast met BTW. De uitspraak is ook van belang voor andere situaties waarin verzekeringspremies worden doorberekend.

De zaak betreft een ziekenhuis, waar de medisch-specialistische zorg wordt verleend door medisch specialisten die in dienst zijn bij het ziekenhuis en door vrij gevestigde artsen. Alle medische handelingen geschieden onder de verantwoordelijkheid en voor risico van het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft een centrale aansprakelijkheidsverzekering gesloten. De premies voor deze verzekering worden deels doorberekend aan de medisch specialisten. De Belastingdienst is van mening dat het ziekenhuis over deze doorberekende premies 21% BTW moet afdragen.

De Rechtbank beslist echter dat het ziekenhuis tegenover de aan de medisch specialisten doorberekende premie niet een prestatie verricht. De medisch specialisten staan namelijk expliciet als (mede)verzekerde op de polis van de aansprakelijkheidsverzekering. Zij kunnen als zodanig direct, los van het ziekenhuis, bij de verzekeraar een beroep doen op de verzekering. Daardoor verricht de verzekeraar en niet het ziekenhuis de (verzekerings)prestatie jegens de medisch specialisten.

De rechtbank overweegt daarnaast dat wanneer het ziekenhuis wel een prestatie jegens de medisch specialisten had verricht deze prestatie van BTW zou zijn vrijgesteld op grond van de verzekeringsvrijstelling.

Andere artikelen