Doe op tijd je BTW-aangifte

Gepubliceerd op: 22 augustus 2019

Maar liefst 64.000 ondernemers waren te laat met het indienen van hun BTW-aangifte over het 1e kwartaal 2019, zo meldt ZZP Nederland. Het blijkt vooral te gaan om startende ZZP-ers, die nog niet gewend zijn aan de periodieke aangifteplicht.

Kwartaalaangiften

Het aangiftetijdvak voor de BTW is het kwartaal (kwartaalaangiften). De aangifte moet worden ingediende in de kalendermaand, die volgt op het kwartaal. En in die maand moet de Belastingdienst ook de betaling van het op de aangifte verschuldigde BTW-bedrag op haar bankrekening hebben ontvangen.

Wij noemen deze maanden ook wel de BTW-maanden:

Tijdvak BTW-aangifte indienen (en de BTW betalen) in de (BTW-)maand
1e kwartaal (januari/februari/maart) april
2e kwartaal (april/mei/juni) juli
3e kwartaal (juli/augustus/september) oktober
4e kwartaal (oktober/november/december) januari (van het volgende kalenderjaar)

Zet deze BTW-maanden in je agenda, zodat je er aan denkt om op tijd je BTW-aangifte in te dienen en op tijd het BTW-bedrag te betalen. Je kunt daarvoor ook de app BTW-alert gebruiken.

Verzoeken om uitstel voor het indienen van je BTW-aangifte is mogelijk, maar deze verzoeken worden in de praktijk bijna nooit gehonoreerd. Dit heeft alleen zin bij zeer uitzonderlijke en zeer ernstige calamiteiten.

Ander aangiftetijdvak

BTW-ondernemers kunnen de BTW-aangifte ook per kalendermaand doen (maandaangifte). De aangifte moet dan zijn ingediend in de kalendermaand volgend op de aangiftemaand. Maandaangiften doen BTW-ondernemers:

  • die bij de Belastingdienst om maandaangiften hebben gevraagd (meestal omdat ze recht hebben op BTW-teruggaven);
  • aan wie de Belastingdienst heeft opgelegd om de BTW-aangifte per maand te doen (omdat in het verleden diverse malen niet op tijd BTW-aangifte is gedaan en/of de BTW niet op tijd is betaald).

Ondernemers die per jaar minder dan € 1.883 aan BTW moeten afdragen, kunnen de Belastingdienst vragen om jaaraangifte BTW te mogen doen. Deze mogelijkheid wordt per 1 januari 2020 afgeschaft in verband met de invoering van de nieuwe KOR.

Naheffing met boete

Wat gebeurt er als je je BTW-aangifte niet indient? Dan legt de computer van de Belastingdienst je automatisch een naheffingsaanslag BTW over het betreffende aangiftetijdvak op. Deze naheffingsaanslag ontvang je via de post. Het BTW-bedrag wordt geschat en er worden 2 boetes opgelegd:

  • een verzuimboete voor het niet (tijdig) indienen van de BTW-aangifte: € 65;
  • een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van de verschuldigde BTW: 3% van het BTW-bedrag (minimaal € 50 / maximaal € 5.278).

Als het door de Belastingdienst geschatte BTW-bedrag te hoog is, kun je tegen de naheffingsaanslag uiteraard bezwaar indienen. Maar het opleggen van een naheffingsaanslag, noch het maken van bezwaar ontslaan je van de plicht om je BTW-aangifte in te dienen. Naar aanleiding van je bezwaarschrift zal de Belastingdienst dan ook eisen dat je alsnog de BTW-aangifte over het betreffende tijdvak indient. Als uit de aangifte blijkt dat geen BTW is verschuldigd, vervalt meestal de boete voor het niet (tijdig) betalen.

Heeft de Belastingdienst het BTW-bedrag te laag geschat, dan kan, zodra dit blijkt, het verschil aanvullend worden nageheven. In plaats van een verzuimboete wordt dan wellicht een vergrijpboete opgelegd. Die bedraagt 25% van het nageheven BTW-bedrag.

LET OP

Ook wanneer je geen BTW verschuldigd bent, moet je een aan je uitgereikte BTW-aangifte indienen. BTW-aangiften worden uitgereikt door ze voor je klaar te zetten in het ondernemersportaal op de website van de Belastingdienst.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.