Documentatieverplichting ATAD 2: actie vereist?

Gepubliceerd op: 12 mei 2022

Bij de invoering van ATAD 2 is er een documentatieverplichting opgenomen in de wet. Deze documentatieverplichting heeft gevolgen voor ondernemingen met gelieerde partijen in het buitenland.

ATAD 2 en Documentatieverplichting

ATAD 2 is een Europese antibelastingontwijkingsrichtlijn die het gebruik van hybride mismatches moet tegengaan. Van een hybride mismatch is sprake indien belastingvoordeel behaald wordt door gebruik te maken van de verschillen tussen belastingstelsels in diverse landen.

Op grond van de wettelijke documentatieverplichting dien je bij de aangiftes vennootschapsbelasting vast te leggen of ATAD 2 wel of niet van toepassing is binnen jouw onderneming. Welke gevolgen deze documentatieverplichting heeft voor jouw onderneming lees je hieronder.

Actie vereist ?

Indien jouw onderneming gelieerde partijen heeft in het buitenland dan is actie vereist. Met een gelieerde partij wordt bedoeld een lichaam waarin jouw onderneming direct of indirect een belang van ten minste 25% heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan moeder- of dochterondernemingen gevestigd in het buitenland.

De normale administratie is in dit geval onvoldoende om te voldoen aan de wettelijke documentatieverplichting. In de administratie dient in deze gevallen extra documentatie vastgelegd te worden waaruit volgt of en in hoeverre de regels van ATAD 2 van toepassing zijn binnen jouw onderneming. Denk hierbij aan de volgende documentatie:

  • een concernschema;
  • buitenlandse belastingaangiften en belastingaanslagen;
  • oprichtingsstatuten van ontvangers
  • relevante overeenkomsten;
  • verklaring waarom de ATAD 2 regels niet van toepassing zijn OF een verklaring in hoeverre de ATAD 2 regels wel van toepassing zijn en hoe dit is toegepast in de betreffende aangiftes.

Geen actie vereist

Indien jouw onderneming geen gelieerde partijen heeft in het buitenland dan is de normale administratie voldoende. Is jouw onderneming alleen in Nederland actief dan volgt uit de normale administratie dat geen sprake is van internationale betalingen of ontvangsten en dat er geen gelieerde partijen in het buitenland gevestigd zijn. Verricht jouw onderneming wel transacties in het buitenland, zoals de inkoop van goederen, dan is de normale administratie voldoende indien hieruit blijkt dat de transacties in het buitenland plaatsvinden met niet-gelieerde partijen.

Heb je vragen over de documentatieverplichting of is de documentatieverplichting van toepassing op jouw onderneming dan kijken wij graag samen met jouw welke documentatie je dient vast te leggen om te voldoen aan de wettelijke documentatieverplichting.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.