Dividendbelasting afgeschaft, maar wel AB-heffing

Gepubliceerd op: 10 oktober 2017

Naar aanleiding van het gerucht dat het nieuwe Kabinet de dividendbelasting afschaft, kwam de vraag of dga’s hun BV vanaf 2018 of 2019 gratis dividend kunnen laten uitkeren?

Voorheffing

Het antwoord luidt uiteraard: NEE. De dividendbelasting is immers voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) een voorheffing op de inkomstenbelasting. De dga is de directeur-grootaandeelhouder. Ofwel iemand die 5% of meer (vaak zelfs 100%) van de aandelen in een BV houdt.

De dividendbelasting, 15% van het uitgekeerde dividend, moet door de BV op het bruto dividend worden ingehouden en afgedragen.

Aanmerkelijk belang

Een belang van 5% of meer kwalificeert als een aanmerkelijk belang. Over de reguliere en de vervreemdingsvoordelen uit aandelen, die tot een aanmerkelijk belang behoren, is inkomstenbelasting verschuldigd. Deze inkomsten worden belast in box 2. De belasting bedraagt 25% van het aanmerkelijk belangvoordeel.

Voorbeeld

Stel je laat je BV in 2017 een dividend uitkeren van € 100.000. De BV houdt dan aan dividendbelasting in: 15% * € 100.000 = € 15.000. Deze belasting draagt de BV af aan de Belastingdienst. Netto keert de BV aan de aandeelhouder(s) aan dividend uit: € 100.000 -/- € 15.000 = € 85.000.

In de aangifte inkomstenbelasting over 2017 moet(en) de aandeelhouder(s) dit reguliere voordeel uit de BV (het dividend) in box 2 aangeven. De verschuldigde inkomstenbelasting bedraagt: 25% * € 100.000 = € 25.000. Van de inkomstenbelasting wordt de dividendbelasting afgetrokken, zodat per saldo aan inkomstenbelasting moet worden (bij)betaald: € 25.000 -/- € 15.000 = € 10.000.

Het uiteindelijk netto ontvangen dividend bedraagt: € 100.000 -/- € 15.000 -/- € 10.000 = € 75.000.

Na de afschaffing van de dividendbelasting houdt de BV de dividendbelasting niet in. De aanmerkelijk belanghouder moet echter nog steeds de inkomstenbelasting in box 2 betalen: 25% * € 100.000 = € 25.000. Het uiteindelijk netto ontvangen dividend bedraagt: € 100.000 -/- € 25.000 = € 75.000.

Geen aanmerkelijk belang

De beleggingen van iemand, die een belang in een BV (of NV) heeft van minder dan 5%, worden belast als inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De op de ontvangen dividenden ingehouden dividendbelasting wordt ook dan met de inkomstenbelasting verrekend.

Let op: alleen de Nederlandse dividendbelasting mag worden verrekend. Voor buitenlandse bronbelasting wordt door de Nederlandse Belastingdienst mogelijk een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belastingheffing verleend. Dat hangt af van wat er in het belastingverdrag met het bronland van het dividend is geregeld. Of in de Nederlandse eenzijdige regeling.

Je moet op deze voorkoming in je Nederlandse aangifte inkomstenbelasting een beroep doen. In sommige gevallen is het ook mogelijk om in het bronland van het dividend te vragen om teruggaaf van te veel ingehouden belasting.

Voorlopige aanslag

Na de afschaffing van de dividendbelasting betaal je, als je dividenden ontvangt, meer inkomstenbelasting. Maar je ontvangt ook een hoger bedrag aan netto dividend.

Je kunt de Belastingdienst vragen om voor de hogere inkomstenbelasting een voorlopige aanslag op te leggen. Dat is vooral van belang als je wilt voorkomen dat de Belastingdienst je belastingrente in rekening brengt. Daarvoor wordt immers het exorbitante rentetarief van 4% gehanteerd (bij de vennootschapsbelasting bedraagt het rentetarief zelfs 8%).

Regeerakkoord

Of de dividendbelasting daadwerkelijk wordt afgeschaft, zal blijken zodra het nieuwe regeerakkoord is gepresenteerd. Deze presentatie wordt op korte termijn verwacht.

Haken en ogen

Dividend uit je BV? Er zitten wat juridische en fiscale haken en ogen aan. Je leest ze in onze factsheet.

 

Andere artikelen