Digitale uitstelportaal weer geopend

Gepubliceerd op: 4 november 2020

Met ingang van vandaag (4 november 2020) opent de Belastingdienst weer het digitale portaal voor de aanvraag van bijzonder uitstel van betaling voor belastingen.

Verlenging versoepeld uitstelbeleid

De Staatssecretarissen van Financiën melden dit in een brief aan het Parlement. De versoepeling is nodig omdat veel ondernemers (opnieuw) hard worden geraakt door de tweede golf van het coronavirus.

Het versoepelde beleid rond het bijzonder uitstel van betaling van belastingen wordt verlengd tot 31 december 2020.

Alsnog verzoeken om uitstel

Ondernemers die vóór 1 oktober 2020 geen beroep op bijzonder uitstel van betaling hebben gedaan, kunnen dat nu alsnog doen. Zij krijgen dan uitstel van betaling tot 31 december 2020.

En voor de onder dit uitstel opgebouwde belastingschuld geldt de bijbehorende aflossingsregeling:

  • aflossen met ingang van juli 2021 (betaling eerste aflossingstermijn uiterlijk 31 juli 2021);
  • aflossen in 36 gelijke maandelijkse termijnen (of sneller).

Ondernemers die een beroep op het bijzonder uitstel van betaling hebben gedaan, maar die na de eerste uitstelperiode van 3 maanden niet om verlenging hebben verzocht, kunnen dit nu alsnog doen.

Factsheet

We leggen de regels rond het bijzonder uitstel van betaling uit in onze factsheet Bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.