Digitaal oprichten BV vanaf 2024 mogelijk

Gepubliceerd op: 17 oktober 2023

Na de Tweede Kamer ging ook de Eerste Kamer op 27 juni 2023 akkoord met het wetsvoorstel digitaal oprichten besloten vennootschappen. Naar verwachting kan de wetswijziging op 1 januari 2024 worden ingevoerd.

Compleet digitale oprichting

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid gaf een notaris al de mogelijkheid om een akte tot oprichting van een BV met audiovisuele hulpmiddelen te passeren, maar dit was een tijdelijke crisismaatregel. Via het verlenen van een volmacht is het nog steeds mogelijk om op afstand een notariële akte te passeren, maar een compleet digitale oprichting is nu nog niet mogelijk.

Het nieuwe wetsvoorstel vloeit voort uit een Europese richtlijn. Deze wetgeving maakt het voor EU-inwoners mogelijk om digitaal een BV op te richten, zonder dat de aanvragers zich daarvoor fysiek moeten melden bij een persoon, autoriteit of instantie. Slechts indien een notaris een vermoeden van identiteitsfraude heeft of twijfel over handelingsbekwaamheid kan hij de online oprichting weigeren en alsnog verlangen dat de oprichters fysiek verschijnen.

De digitale oprichting gebeurt met een digitale notariële akte. De cliënt verschijnt door middel van een audio-videoverbinding voor de notaris via een online platform waar ook de digitale identificatie en ondertekening plaatsvindt.

Ook in het Engels

Naar huidig recht is het slechts mogelijk om een BV op te richten met een Nederlandstalige akte. Door het nieuwe wetsvoorstel is het straks mogelijk om een BV digitaal op te richten met een Engelstalige akte en ook de statuten in die taal op te stellen. Als de taal van de statuten na de oprichting niet is gewijzigd, mogen de statuten later ook in het Engels worden gewijzigd.

Vanaf wanneer?

Het door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ontwikkelde digitale platform is al gereed voor gebruik en het wetsvoorstel is onlangs gepubliceerd in het Staatsblad. Het is nu wachten op de definitieve ingangsdatum van deze wetswijziging.

Andere artikelen

Pin It on Pinterest

Share This