Dierendagnieuws

Gepubliceerd op: 4 oktober 2019

Het is vandaag 4 oktober, dierendag. Dus de kranten bevatten dierendagnieuws. Stel je overlijdt eerder dan je (huis)dier: wat kun of moet je dan regelen?

Erfgenaam

Nee, je (huis)dier kan niet je erfgenaam zijn. Een dier wordt gezien als je bezit. Jouw erfgenamen erven jouw (huis)dier. Maar je kunt in je testament ook bepalen dat iemand anders de eigenaar wordt van jouw (huis)dier, bijvoorbeeld door het te legateren.

Een (huis)dier kost geld. Je moet er voer voor kopen, mee naar de dierenarts, enzovoorts. Om de erfgenaam of legataris van je (huis)dier niet met die kosten op te zadelen, kun je hem of haar naast het huisdier een som geld doen toekomen.

Erfbelasting

Natuurlijk mengt ook de fiscus zich in dit alles. Alles wat iemand verkrijgt uit je erfenis, als erfgenaam of legataris, wordt immers in beginsel belast met erfbelasting. Dat geldt ook wanneer een (huis)dier wordt verkregen. In de meeste gevallen zal de waarde van bijvoorbeeld een hond of kat niet in de aangifte erfbelasting worden opgenomen. Maar als je bijvoorbeeld een paard gelegateerd krijgt, kan sprake zijn van verkrijging met een (aanzienlijke) waarde.

Het geldbedrag dat je de erfgenaam of legataris voor de verzorging van je (huis)dier toebedeelt, wordt in elk geval met erfbelasting belast. Natuurlijk mogen daarbij de vrijstellingen in aanmerking worden genomen. De bedragen vind je in onze factsheet Vrijstellingen schenkbelasting.

Last

Er wordt voor gepleit om in de erfbelasting een vrijstelling op te nemen voor de verkrijging van (huis)dieren, zo meldt onder andere het AD. Het lijkt erop dat vooral de dierenliefhebbers hier voorstander van zijn. In het systeem van de erfbelasting past een dergelijke vrijstelling immers niet echt.

Je kunt in je testament aan de verkrijging van de geldsom de last verbinden om levenslang goed voor het dier te zorgen. Probleem is wellicht wel dat de naleving van de last dan zal moeten worden gecontroleerd. Het is de vraag hoe de waarde van een dergelijke last kan worden bepaald en of die waarde in het kader van de erfbelasting mag worden afgetrokken van de verkrijging.

 

 

 

Andere artikelen

Pin It on Pinterest

Share This