Dien je aangifte IB voor 1 mei in!!

Gepubliceerd op: 22 april 2020

De deadline voor het indienen van (reguliere) aangiften inkomstenbelasting over 2019 nadert. Uiterlijk op 30 april 2020 (23:59 uur) moet de Belastingdienst deze aangifte hebben ontvangen.

Algemene deadline

1 mei 2020 is de algemeen voor aangiften inkomstenbelasting over 2019 geldende deadline. Die geldt voor aangiftebiljetten die begin 2020 zijn uitgereikt.

Voor de zogeheten M-biljetten geldt een afwijkende deadline. Voor M-biljetten die begin 2020 zijn uitgereikt is die deadline meestal 1 juli 2020.

Ook voor C-biljetten geldt een afwijkende deadline. De begin 2020 uitgereikte C-biljetten moeten voor 1 juli 2020 zijn ingediend.

Aangiftebiljetten die later worden uitgereikt, dan in januari of februari 2020, krijgen een andere deadline. Je vindt die deadline op de brief waarmee de Belastingdienst je uitnodigt om aangifte te doen.

Boete

Als je de aangifte na de deadline inlevert, krijg je niet direct een boete. Die krijg je pas nadat je de in een aanmaning vermelde nieuwe deadline hebt laten verlopen.

Als je de aangifte niet (of veel te laat) indient, legt de Belastingdienst je een aanslag op, die is gebaseerde op een schatting van je inkomen. De kans is aanzienlijk dat je inkomen te hoog wordt ingeschat. Maak dan tijdig (binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet) bezwaar bij de Belastingdienst.

Gelijktijdig wordt een verzuimboete opgelegd. Die bedraagt in de meeste gevallen, voor een aangifte inkomstenbelasting, € 385 (maar in uitzonderlijke gevallen kan deze boete oplopen tot maar liefst € 5.514).

Uitstel

Als het niet lukt om vóór het verlopen van de deadline je aangifte in te dienen, kun je de Belastingdienst om uitstel vragen. Doe dat verzoek vóórdat de deadline is verstreken. Je doet dit eenvoudig, met je DigiD, via MijnBelastingdienst. De Belastingdienst verleent het uitstel in beginsel zonder meer tot 1 september 2020. Je ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Laat je je aangifte samenstellen en indienen door VWG, dan vragen wij daarvoor uitstel in het kader van de zogeheten beconregeling. Je aangifte over 2019 moet dan uiterlijk 30 april 2021 zijn ingediend.

De datum van 30 april geldt ook voor het beconuitstel op aangiften inkomstenbelasting over 2018. Voor die aangiften eindigt het verleende uitstel derhalve op donderdag 30 april 2020.

Andere artikelen