Definitieve aanslag nodig voor voorlopige verliesverrekening

Gepubliceerd op: 6 december 2023

Een negatief inkomen (verlies) wordt verrekend met het positieve inkomen over:

  • bij inkomen uit werk en woning (box 1): de drie voorgaande jaren (en de 9 volgende jaren);
  • bij inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2): het voorafgaande kalenderjaar (en de 6 volgende kalenderjaren).

Het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) kan nooit negatief zijn, dus verliesverrekening is in deze box niet aan de orde.

Lange termijn

Verliezen worden pas verrekend nadat de aanslag voor het verliesjaar onherroepelijk is. Dat betekent dat de definitieve aanslag door de Belastingdienst moet zijn opgelegd en dat de bezwaartermijn ongebruikt moet zijn verstreken. Doordat de Belastingdienst van de wetgever maar liefst 3 jaar krijgt om een definitieve aanslag op te leggen en deze termijn ook nog eens wordt verlengd met het voor het indienen van het aangiftebiljet verleende uitstel, kan het lang duren voordat een belastingplichtige de belasting terug krijgt waarop hij of zij op grond van verliesverrekening recht heeft.

Voorlopige verliesverrekening

Daarom is er de mogelijkheid van voorlopige verliesverrekening. Die is er zowel voor verliezen in box 1 als in box 2 (de vennootschapsbelasting kent eveneens de mogelijkheid van voorlopige verliesverrekening). Zodra de aangifte inkomstenbelasting is ingediend, kan de indiener de Belastingdienst met een briefje verzoeken om het in die aangifte verwerkte verlies voorlopig te verrekenen. De Belastingdienst neemt dan 80% van het in de aangifte verwerkte verlies in aanmerking. De teruggaaf uit de voorlopige verliesverrekening wordt uiteraard verrekend met de definitieve verliesverrekening.

Definitieve aanslag verrekeningsjaar

De Belastingdienst heeft onlangs een standpunt van een kennisgroep gepubliceerd waaruit blijkt dat een verzoek om voorlopige verliesverrekening pas wordt afgewikkeld nadat de aanslag van het kalenderjaar waarmee het verlies wordt verrekend definitief is. Deze aanslag hoeft niet onherroepelijk te zijn (er mag dus nog wel bezwaar tegen zijn aangetekend). Dit standpunt betekent dat het toch nog een hele poos kan duren voordat belasting, waar een belastingplichtige op grond van verliesverrekening recht op heeft, daadwerkelijk wordt terugbetaald.

Andere artikelen

Fiscus moet beter helpen

De Belastingdienst moet mensen die geen aangifte(en) doen beter helpen. Maar de echte oplossing van het probleem lijkt ergens anders te liggen.