Deblokkering g-rekening toegestaan

Gepubliceerd op: 7 april 2020

Aannemers en uitzendbureaus beschikken meestal over een g-rekening. Dat is een geblokkeerde rekening waarop opdrachtgevers een deel van het factuurbedrag storten. Tot dit bedrag worden deze opdrachtgevers gevrijwaard van aansprakelijkheid voor de door de opdrachtnemer niet afgedragen loonbelasting en/of BTW (ketenaansprakelijkheid).

Geblokkeerd

Op de g-rekening zit een blokkering. Met het tegoed op de g-rekening mogen alleen loonheffingen en BTW worden betaald. Als er daarna nog saldo overblijft, kan de g-rekeninghouder bij de Belastingdienst een verzoek doen om te mogen deblokkeren. Wanneer aan dit verzoek wordt voldaan, mag het gedeblokkeerde bedrag vrij worden besteed.

Gelijk speelveld

In verband met de coronacrisis kunnen ondernemers tot 19 juni 2020 (bijzonder) uitstel van betaling verkrijgen voor zowat alle belastingen die ze schuldig zijn. Op een gemotiveerd verzoek kan dit uitstel na 19 juni 2020 worden verlengd. Zie ons artikel over dit (bijzonder) uitstel van betaling.

Dit geldt ook voor de houders van een g-rekening, maar doordat het geld voor de betaling van belastingen geblokkeerd op de g-rekening staat, levert het uitstel van betaling voor deze ondernemers geen liquiditeitsruimte op.

Dat is opgelost door tijdelijk toe te staan dat de g-rekening wordt gedeblokkeerd voor het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd. LET OP: je kunt pas om de blokkering verzoeken nadat je de Belastingdienst, in verband met betalingsproblemen door de coronacrisis, om bijzonder uitstel van betaling hebt verzocht.

Vergeet niet de melding van betalingsonmacht, die overigens vaak al eerder moet zijn gedaan. Zie ons artikel Belasting of pensioenpremie niet betaald: meld betalingsonmacht!.

Instructie

De Belastingdienst geeft op haar website aan dat voor de deblokkering het reguliere formulier moet worden ingediend, waarbij de volgende invulinstructies gelden.

  • Bij rubriek 3 geeft u aan dat u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen.
  • Bij rubriek 4 geeft u aan voor welk bedrag u deblokkering vraagt. Splits het bedrag in het overschot – en het bedrag waarvoor u uitstel van betaling hebt gevraagd.
  • Bij rubriek 5 geldt de machtiging tot verrekenen niet voor het bedrag waarvoor we u uitstel van betaling hebben gegeven vanwege de coronacrisis.

De Belastingdienst streeft er naar om binnen 4 weken te beslissen.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.