Deadlines eerste set coronamaatregelen naderen

Gepubliceerd op: 21 mei 2020

Op 20 mei 2020 zijn door de ministers Wiebes, Koolmees en Hoekstra de contouren geschetst van wat zij het Noodpakket 2.0 noemen. Zie de Kamerbrief Noodpakket banen en economie 2.0.

Wie nog geen aanvraag heeft gedaan in het kader van de eerste set van maatregelen, moet zich realiseren dat de termijnen hiervoor bijna zijn afgelopen. Een te late aanvraag zal zonder pardon worden afgewezen. Hieronder alleen de dealines. Via ons artikel Coronacrisis – Overzicht van de financiële noodmaatregelen kun je de voorwaarden voor de diverse regelingen nalezen.

NOW

De aanvraag voor de compensatie van de kosten van personeel (Noodmaatregel overbrugging voor Werkbehoud; NOW) moet uiterlijk op 31 mei 2020 zijn ingediend bij het UWV. In de Kamerbrief Derde wijziging now heeft Minister Koolmees echter aangegeven dat deze termijn wordt verlengd naar 5 juni 2020.

Deze deadline geldt ook wanneer je voor de invoering van de NOW-regeling een aanvraag voor werktijdverkorting hebt gedaan, die bij het ingaan van de NOW-regeling nog niet was afgewikkeld.

De in de hiervoor genoemde kamerbrief aangekondigde derde wijziging van de NOW-regeling betreft:

  • een alternatieve rekenmethode voor de loonsombepaling bij seizoenbedrijven (ook voor bedrijven die in januari 2020 een loonsom van nihil hebben;
  • de bepaling van de relevante loonsom bij situaties van overgang van de onderneming;
  • het uit de loonsom filteren van de in januari 2020 uitbetaalde 13e maand (en wellicht ook andere loonbestanddelen die niet direct betrekking hebben op de in januari 2020 verrichte arbeid).

TOZO

Ook de aanvraag voor de TOZO (Tegemoetkoming Overbrugging Zelfstandige Ondernemers) moet uiterlijk op 31 mei 2020 door de gemeente worden ontvangen.

TOGS (Noodloket)

Voor de aanvraag van de eenmalige gift van € 4.000 uit het noodloket ligt de deadline wat later. Die aanvraag moet uiterlijk 26 juni 2020 (17:00 uur) door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn ontvangen.

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

De periode van 3 maanden waarin gebruik kan worden gemaakt van het met weinig voorwaarden omklede bijzonder uitstel van betaling van belastingen eindigt voor de eerste ondernemers over een paar weken. De exacte datum staat in de brief waarmee de Belastingdienst het verleende uitstel van betaling heeft bevestigd.

Het logische gevolg, dat zich echter wellicht nog niet elke ondernemer realiseert, is dat op dat moment alle openstaande (naheffings)aanslagen moeten worden betaald. Hetzelfde geldt voor de belasting op alle vanaf dat moment ingediende aangiften loonheffingen en BTW, alsmede voor alle vanaf dat moment ontvangen (naheffings)aanslagen.

Aangezien de economische gevolgen van de coronacrisis nog lang niet zijn weggeëbd, zullen veel ondernemers nog steeds niet tot (volledige) betaling in staat zijn. Zij kunnen de Belastingdienst verzoeken het bijzonder uitstel te verlengen, maar moeten dan wel een verklaring van een derde-deskundige overleggen. Alternatief is dat zij trachten om met de Belastingdienst een betalingsregeling te spreken.

 

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.