Deadline 31 maart 2017

Gepubliceerd op: 14 maart 2017

deadline 31 maart 2017 VWGNijhof

31 maart is voor een aantal fiscale handelingen een belangrijke datum. U heeft nog ruim een halve maand om eventueel benodigde acties voor het verstrijken van deze deadline te (laten) ondernemen.

Ruisend de BV in

U kunt uw onderneming ruisend in een BV brengen, terugwerkend naar 1 januari 2017. De voorovereenkomst of intentieverklaring moet dan uiterlijk op 31 maart 2017 bij de Belastingdienst zijn geregistreerd.

Geruisloos de BV in

Wilt u geruisloos de BV in, terugwerkend naar 1 januari 2017? Dan heeft u wat meer tijd. De voorovereenkomst of intentieverklaring moet dan uiterlijk 30 september 2017 zijn geregistreerd.

De BV uit

Is de BV voor u niet meer het ideale fiscale jasje, dan trekt u dat toch uit. Ook dat kan, mits aan de voorwaarden wordt voldaan, fiscaal geruisloos. De maximale terugwerkende kracht bedraagt 9 maanden. Ook deze deadline stelt u veilig met een voorovereenkomst of intentieverklaring. Of u dient binnen 9 maanden het verzoek om toepassing van de faciliteit bij de Belastingdienst in.

Adviseur

De BV in (of niet)? Ruisend of geruisloos? De BV uit? U leest erover in de artikelen waar we onder aan dit artikel naar verwijzen. Of neem contact op met onze adviseurs. Zij kunnen u ook informeren over de niet in dit artikel beschreven voorwaarden, die de fiscus stelt aan de aangehaalde faciliteiten.

Registratie

U registreert de voorovereenkomst of intentieverklaring door die vóór de deadline aangetekend naar de Belastingdienst Heerlen te sturen. Het stuk moet worden vergezeld door een geleideformulier. Het adres van de Belastingdienst Heerlen vindt u op het formulier.

LET OP: u moet kunnen bewijzen dat de spullen op de juiste manier voor de deadline zijn verstuurd.

De in dit artikel genoemde data gaan er van uit dat uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar. Als u boekjaar gebroken is, gelden voor u andere deadlines.

Fiscale eenheid Vpb

Ten aanzien van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt de Vpb geheven alsof er slechts één belastingplichtige is: de moedermaatschappij. Dat biedt interessante mogelijkheden. Maar er zijn ook nadelen aan verbonden.

Als u de fiscale eenheid uiterlijk 31 maart 2017 aanvraagt, kan die per 1 januari 2017 ingaan. Een fiscale eenheid verbreken kan niet met terugwerkende kracht.

BTW-suppletie

Met uw BTW-suppletie mag u niet wachten tot 31 maart 2017. De wet eist immers dat u onjuistheden in uw BTW-aangiften onverwijld herstelt. Maar een vóór 1 april ingediende BTW-suppletie heeft wel voordelen. U leest erover in ons artikel Suppletie-aangifte BTW vóór 1 april.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.