De waardebepaling van een bedrijf door middel van Multiples

Gepubliceerd op: 22 juni 2023

Wanneer je jouw bedrijf wilt verkopen, of juist een bedrijf wil overnemen is het van belang te weten wat de betreffende onderneming waard is. De zogenaamde markt-multiples spelen vaak een rol bij de waardering van een onderneming.

Multiples

Bij bedrijfsovernames worden regelmatig EBITDA-multiples gebruikt. Dit houdt in dat de EBITDA (het bedrijfsresultaat plus afschrijvingen) wordt vermenigvuldigd met een bepaalde factor om tot de waarde van de onderneming te komen. Die factor is hierbij de ‘multiple’. De multiple wordt vastgesteld op basis van recent voltooide transacties van soortgelijke bedrijven, door de waarde van de onderneming te delen door de EBITDA resteert de multiple. Bepalend voor de multiple zijn o.a. de sector en de grootte van de onderneming.

Sector specifieke multiples

Wanneer men kijkt naar sectorspecifieke multiples, valt op dat deze onderling sterk kunnen verschillen. Zo is de multiple voor bedrijven actief in de industrie hoger dan de multiple voor bedrijven actief in de bouw. Deze multiples worden zo gevormd door zaken die sectorspecifiek zijn. Dit kan gaan om globale ontwikkelingen, bijvoorbeeld hoe er sinds Covid-19 tegen de zorg aan wordt gekeken of de snelle ontwikkelingen op het gebied van software en IT. Verder is bijvoorbeeld repeterende omzet voor een telecombedrijf meer vanzelfsprekend dan voor een autohandelaar (zaken als deze zie je ook terug in de hoogte van de multiple). Uiteraard zijn er veel meer factoren die een rol spelen. Hieronder is een tabel met de door Brookz (2023) vastgestelde EBITDA multiples per sector gepresenteerd.  De gemiddelde EBTIDA-multiple voor het Nederlandse MKB is 4,7 per einde 2022.

SectorMultiple
  
Softwareontwikkeling6,7
IT-dienstverlening6,5
Gezondheidszorg & Farmacie6,1
Agri & Food5,5
Groothandel5,4
E-commerce & Webshops5,3
Industrie & Productie5
Zakelijke dienstverlening4,9
Media, Reclame & Communicatie4,2
Bouw & Installatietechniek3,9
Automotive, Transport & Logistiek3,7
Horeca, Toerisme & Recreatie2,9
Detailhandel2,8

Multiples afhankelijk van grootte en bedrijfsspecifieke factoren

Ook de grootte van een bedrijf heeft invloed op de ondernemingswaarde. Over het algemeen geldt de regel dat hoe groter de onderneming, hoe hoger de multiple.

Ook is een multiple afhankelijk van bedrijfsspecifieke factoren. Denk hierbij aan afhankelijkheid van specifieke klanten of leveranciers, het track record van de onderneming of een sterke afhankelijkheid van de DGA. Ook kan het zo zijn dat bepaalde werknemers over veel kennis beschikken en dat wanneer een medewerker vertrekt er in één keer veel kennis verloren gaat.

Zie hieronder een tabel met een overzicht van de gemiddelde EBITDA-multiples in relatie tot bedrijfsomvang, volgens Brookz (2023).

BedrijfsomvangMultiple
EBITDA van €5 miljoen5,75
EBITDA van €2 miljoen5,4
EBITDA van €1 miljoen4,95
EBITDA van €500K4,4
EBITDA van €200K4,05

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.