De BV in? Leg je intentie vóór 1 oktober vast

Gepubliceerd op: 7 augustus 2020

Tijdens de coronacrisis heeft een veel groter aantal zelfstandigen hun onderneming omgezet in een BV. Dit meldt BNR.

Fiscaal: leg je intentie vast

Voor de fiscaliteit kan de inbreng van je onderneming in een BV terugwerken naar 1 januari 2020. Je moet je intentie tot inbreng dan uiterlijk 30 september 2020 schriftelijk vastleggen en dit met een formulier melden bij de Belastingdienst. Deze schriftelijke vastlegging geschiedt meestal in de vorm van een intentieverklaring (eenmanszaak) of voorovereenkomst (maatschap of VOF).

De oprichting van de BV en de inbreng van de onderneming moeten vervolgens uiterlijk op 31 maart 2021 zijn geregeld (dat moet bij een notaris). Als je de BV na 31 december 2020 opricht, moet je er wel rekening mee houden dat de winst van meer dan één kalenderjaar in een (lang) fiscaal boekjaar wordt belast. Dat kan voor- of nadelig zijn.

Om de fiscaal terugwerkende kracht te kunnen genieten, moet gebruik gemaakt kunnen worden van de fiscale faciliteit voor geruisloze inbreng.

De genoemde data gelden voor ondernemingen waarvan het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar. Voor ondernemingen met een gebroken boekjaar gelden aan het eind van dat boekjaar aangepaste data.

Juridisch geen terugwerkende kracht

De belangrijkste reden voor de omzetting van een onderneming in een BV zal, vermoeden wij, tijdens de coronacrisis zijn gelegen in het beperken van de aansprakelijkheid van de ondernemer. Daarvoor geldt echter geen terugwerkende kracht. Wanneer de beperking van aansprakelijkheid van de ondernemer het (hoofd)doel is van de omzetting in een BV, is het in het algemeen verstandig om de BV op te richten en de onderneming in te brengen zo snel als dat mogelijk is.

Belangrijk is wel dat ondernemers zich realiseren dat een BV niet de tovertruc is om in privé alle aansprakelijkheid buiten de deur te houden. Het blijft onder meer zaak dat de ondernemer de BV als een “goed bestuurder” bestiert en dat de scheiding van het privévermogen ten opzichte van het vermogen van de BV strikt in acht wordt genomen.

De inbreng van de onderneming moet plaatsvinden op basis van een balans, die op dat moment nog geen 6 maanden oud is. De jaarrekening 2019, met de balans per 31 december 2019, kan daarvoor inmiddels niet meer worden gebruikt. Een inbreng in het tweede halfjaar moet plaatsvinden op basis van tussentijdse cijfers.

Fiscaal voordeel

Natuurlijk zal voor ondernemers die het juist tijdens de coronacrisis goed doen, vooral het fiscale voordeel de doorslag geven voor de omzetting naar de BV. Deze ondernemers kunnen prima profiteren van de fiscale terugwerkende kracht, op voorwaarde dat hen dat niet een incidenteel fiscaal voordeel oplevert.

Ondernemers wier onderneming door de coronacrisis mindere resultaten draait, moeten het aan de omzetting naar de BV verbonden fiscale nadeel zien als een soort verzekeringspremie. Maar dan is het wel zaak dat ze goed voor ogen hebben welke (aansprakelijkheids)risico’s via de BV daadwerkelijk worden verminderd of voorkomen. Het fiscale nadeel kunnen wij voor je berekenen.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.