De BIK gaat niet door

In een brief aan de Kamer laat het Kabinet weten dat de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. De reden is dat men bang is dat de Europese Commissie de regeling zal aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.

Investeringen

De BIK was bedoeld voor ondernemers die investeren. Zij zouden een korting op de af te dragen loonheffingen krijgen van 3,9% van het investeringsbedrag (over investeringen boven € 5.000.000: 1,8%). Deze korting zou gaan gelden naast de bestaande kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieuinvesteringsaftrek.

Het budget voor de BIK bedroeg maar liefst € 4 miljard euro!

Intrekking

Het klonk allemaal bijna te mooi om waar te zijn. En dat blijkt het ook. De Europese Commissie is niet bereid de garantie te geven dat de BIK niet als ongeoorloofde staatssteun wordt gezien. Daarom maakt het Kabinet de BIK ongedaan.

De BIK maakte onderdeel uit van de belastingplannen voor 2021. Die zijn reeds door het parlement aanvaard en gepubliceerd in de Staatscourant. Daarom zal een wetsvoorstel moeten worden ingediend tot intrekking van de BIK. Dit wetsvoorstel zal terugwerken tot 1 januari 2021, de datum waarop de BIK is ingegaan.

Verlaging premies

Het Kabinet heeft besloten om het budget voor de BIK in te zetten voor een verlaging van de premies die werkgevers zijn verschuldigd voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (de AWf-premie). Deze verlaging zou al per 1 augustus 2021 moeten ingaan. Dit zal worden geformaliseerd in een ministeriële regeling.

Deze premies zijn volledig verschuldigd door de werkgevers. Door de premieverlaging worden de loonkosten verlaagd. Met de daardoor ontstane liquiditeit en solvabiliteit krijgen ondernemers ruimte om te investeren. Maar ook ondernemers, die niet investeren, genieten nu van het BIK-budget.

Andere artikelen

De belastingplannen voor 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2022 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor...

Hogere winstbelastingen!!

Al snel na het bereiken van het akkoord over de koopkrachtmaatregelen, zijn deze uitgelekt. Wij ontlenen het onderstaande aan de pers.