De belastingplannen voor 2023

Gepubliceerd op: 7 juni 2022

Staatssecretaris van Financiën Van Rij heeft in een Kamerbrief aangegeven wat er in het Pakket Belastingplan 2023 komt te staan.

4 wetsvoorstellen

Het Pakket Belastingplan 2023 zal bestaan uit de volgende 4 wetsvoorstellen:

 • Belastingplan 2023 (26 maatregelen);
 • Herstelwetgeving box 3;
 • Overbruggingswet box 3;
 • Wet minimum CO2-prijs industrie.

Niet alles is nieuw. De aangekondigde maatregelen zijn (groten)deels al bekend uit het voorjaarsakkoord 2022.

Belastingplan 2023

We kunnen alle 26 maatregelen in dit wetsvoorstel niet uitgebreid behandelen. Daarom volstaan we met een opsomming.

 • Afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK), voor ouders met kinderen geboren na 2024.
 • Afschaffen middelingsregeling (laatste middelingstijdvak: 2022 – 2023 – 2024).
 • Beperken 30%-regeling tot de Balkenendenorm.
 • Tweeschijventarief box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang): 26% over het inkomen tot € 67.000 en daarboven 29,5%.
 • Afbouw algemene heffingskorting (AHK) op basis van het verzamelinkomen (op dit moment geschiedt dit op basis van het inkomen uit werk en woning; box 1).
 • Afschaffen fiscale oudedagsreserve (FOR).
 • Verlagen doelmatigheidsmarge gebruikelijk loonregeling.
 • Afbouw zelfstandigenaftrek
 • Verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting naar € 200.000.
 • Afschaffen schenkingsvrijstelling eigen woning (“jubelton”) in 2024 en voorafgaande verlaging in 2023.
 • Vervallen gebruikelijk loonregeling innovatieve start-ups.
 • Herstelwetgeving lachgas (toepassing hoge BTW-tarief).
 • BTW-nultarief voor zonnepanelen op woningen.
 • Verhoging algemeen overdrachtsbelastingtarief van 8% naar 10,1%.
 • Verhoging vliegbelasting.
 • Aanscherpen CO2-heffing industrie.
 • Afschaffen BPM-vrijstelling bestelauto’s ondernemers (de vrijstelling voor emissievrije auto’s blijft bestaan).
 • Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding (het gereserveerde budget van € 200 miljoen is, naar verwachting, afdoende voor een verhoging met 1 of 1,5 cent).
 • Verhoging tabaksaccijns.
 • Verhoging verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • Regelen in welke bijzondere situaties geen invorderingsrente wordt berekend.
 • Tariefstructuur energiebelasting.
 • Verlagen ODE-tarief 2e en 3e schijf elektriciteit (ODE = opslag duurzame energie en klimaattransitie).
 • Verhoging 1e schijf energiebelasting.
 • Verhoging belastingvermindering energiebelasting.
 • ODE-tarieven en integratie in energiebelasting.

Box 3

Twee van de wetsvoorstellen gaan over box 3. In ons artikel Herstel box 3 voor massaal bezwaarmakers beschrijven we de plannen die het Kabinet hiervoor heeft. Over deze plannen wordt deze week door de Kamer gedebatteerd. De Kamerbrief voegt dan ook niets toe aan de informatie die tot nu toe naar buiten is gebracht.

Wel wordt aangegeven dat de in het coalitieakkoord afgesproken afschaffing van de leegwaarderatio zal worden verwerkt in deze voorstellen. Leegwaarderatio is de wijze waarop in het kader van box 3 verhuurd vastgoed wordt gewaardeerd.

Fiscale verzamelwet 2024

Van Rij kondigt ook een aantal maatregelen aan, die in de in 2023 in te dienen Fiscale Verzamelwet 2024 zullen worden opgenomen. Zo wordt het onzekerheidsvereiste in het kader van periodieke giften aangepast en komt er een taxatieplicht voor giften in natura.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.