De administratie moet regelmatig worden bijgehouden

Gepubliceerd op: 9 juni 2021

Ondernemers moeten een administratie voeren. Aan deze wettelijke verplichting kan niet achteraf worden voldaan.

Te allen tijde

De Hoge Raad oordeelt namelijk dat de administratieplicht inhoudt dat de voor de heffing van de belastingen relevante gegevens te allen tijde duidelijk uit de administratie moeten blijken. Dit vereist een regelmatige bijwerking van de administratie. Indien de ondernemer dit nalaat, kan dat niet achteraf worden gerepareerd.

Je vindt de administratieplicht in artikel 52 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. De administratie moet zodanig zijn ingericht dat controle daarvan door de Belastingdienst binnen redelijke termijn mogelijk is.

Omkering bewijslast

Het gevolg van het niet voldoen aan de administratieplicht is omkering van de bewijslast. Dit houdt in dat de ondernemer moet aantonen dat een door de Belastingdienst gemaakte redelijke schatting van het inkomen onjuist is.

Andere artikelen