Database voor fietsen

Gepubliceerd op: 16 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 is de nieuwe regeling voor de fiets van de zaak van kracht. De RAI-vereniging heeft op internet een database beschikbaar gesteld, waarin zijn opgenomen de cataloguswaarden van fietsen (het RAI-fietsportaal).

Bijtelling 7%

De nieuwe regeling betreft de door de werkgever aan werknemer ter beschikking gestelde fiets. De werkgever blijft eigenaar van de fiets. De werknemer mag de fiets gebruiken, zowel voor zakelijke (meestal is dat het woon-werkverkeer) als voor privékilometers.

Het privégebruik van een dergelijke fiets van de zaak is loon in natura. Dit loon wordt gewaardeerd op 7% van de waarde van de fiets. Het gaat daarbij om de nieuwwaarde van de fiets, zoals die door de leverancier of importeur wordt gehanteerd. Deze “cataloguswaarde” vind je in de database.

Fiets van de zaak

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een fiets van de zaak? Zie onze factsheet Fiets van de zaak.

Andere artikelen

Thuiswerkende grensarbeiders

Vanaf 1 juli kunnen Nederlandse grensarbeiders, die structureel minder dan 50% thuis werken, bij de SVB een verzoek indienen om in Nederland...

Pin It on Pinterest

Share This