Dagje proefwerken; direct een arbeidsovereenkomst?

Gepubliceerd op: 28 februari 2020

Het kan voorkomen dat je een nieuwe werknemer op het oog hebt en deze enkele dagen wil laten ‘proefwerken’ of een dagje wil laten ‘meelopen’ om alvast een indruk te krijgen alvorens een arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Proefwerken/meelopen

Indien dit ‘proefwerken’ / ‘meelopen’ plaats vindt zonder dat voor deze periode een arbeidsovereenkomst is afgesloten, loop je als werkgever het risico dat deze periode gezien kan worden als een eerste arbeidsovereenkomst. Al helemaal als er een vergoeding (niet zijnde onkostenvergoeding) wordt toegekend.

Er is overigens ook jurisprudentie waarin bepaald is dat de periode van ‘proefwerken’/ ‘meelopen’ gekwalificeerd kan worden als een arbeidsovereenkomst ook als er geen vergoeding betaald is. Voorts geldt dat als een potentiele werknemer een dagje ‘meeloopt’ in beginsel niet verzekerd is voor het geval hij/zij schade oploopt die dag. Bovendien kan deze meeloop-periode ook niet gekwalificeerd worden als vrijwilligerswerk aangezien daar strikte voorwaarden voor gelden (o.a. dat het werk in het algemeen belang is of in een bepaald maatschappelijk belang en het werk geen winstoogmerk heeft).

Wettelijke proeftijd

Het is de bedoeling van de wetgever geweest om te voorkomen dat potentiele werknemers dus een dagje gaan ‘proefwerken’/ ‘meelopen’ al dan niet tegen een vergoeding, daar is namelijk de wettelijke proeftijd voor bedoeld.

Als werkgever moet je er aldus rekening mee houden dat als je iemand laat ‘proefwerken’ / ‘meelopen’, er al snel sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat als na de meeloop periode de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd krijgt aangeboden dit de tweede arbeidsovereenkomst betreft en de periode die de werknemer daarvoor heeft ‘gewerkt’ tevens meetelt voor de periode van de proeftijd.

In totaal mag je drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan met een maximale gezamenlijk periode van drie jaar. Het laten proefwerken kan er dus voor zorgen dat de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, juridisch gezien, eigenlijk al de tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is. Het risico dat daaruit voortvloeit is dat wanneer je als werkgever in de veronderstelling bent nog een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te kunnen aangaan deze dan eigenlijk voor onbepaalde tijd geldt.

Gebruik de wettelijke proeftijd derhalve als periode om de werknemer te leren kennen en laat de werknemer pas werken zodra de arbeidsovereenkomst is getekend.

 

Andere artikelen