Crowdfunding

Gepubliceerd op: 19 mei 2017

crowdfunding VWGNijhof

Crowdfunding is een betrekkelijk nieuwe manier van het ophalen van financiële middelen. Bekend is dat de fiscaliteit in het algemeen achterloopt bij de maatschappelijke werkelijkheid. Dat is ook het geval bij crowdfunding. In een besluit, naar aanleiding van een WOB-verzoek, geeft het Ministerie van Financiën aan dat een beschrijvend document over crowdfunding niet op korte termijn zal worden afgerond.

Crowdfunding

Er zijn, bekeken door de “fiscale bril”, grofweg 2 soorten crowdfunding:

  • die waarmee donaties of sponsoring wordt ingezameld;
  • die waarbij eigen of vreemd vermogen wordt vergaard.

Donaties

Wat is het verschil tussen donaties en sponsoring? Bij een donatie is sprake van vrijgevigheid. De verstrekker van de middelen verwacht daar niets voor terug. Tegenover sponsoring staat een tegenprestatie. Vaak is dat het maken van reclame.

Voor een ondernemer zijn de kosten van sponsoring in het algemeen fiscaal aftrekbaar. Voorwaarde is uiteraard wel dat er evident het zakelijke belang van de onderneming mee wordt gediend.
Sponsoring door particulieren biedt geen mogelijkheden voor fiscale aftrek.

Bij de inzameling van donaties is van belang of die voor de verstrekker van de gelden aftrekbaar zijn als gift (voor ondernemers soms als zakelijke kosten). Aftrek als gift is aan de orde wanneer de gelden worden verstrekt aan een:

  • ANBI (algemeen nut beogende instelling) of een steunstichting SBBI;
  • vereniging met rechtspersoonlijkheid en tenminste 25 leden (alleen wanneer sprake is van periodieke giften).

In de antwoorden op het WOB-verzoek is vooral aandacht voor zogeheten loketinstellingen. Dergelijke instellingen zamelen fondsen in en geven die door aan andere instellingen. Een (online) crowdfundingplatform is vaak zo een loketinstelling. Giften via een loketinstelling zullen vaak niet kwalificeren als een aftrekbare gift. Het loket kwalificeert zelf meestal niet als ANBI.

Eigen of vreemd vermogen

Van verstrekking van eigen vermogen is sprake wanneer de ontvanger ondernemer is en met hem of haar niet de verplichting tot terugbetaling van de verstrekte gelden wordt overeengekomen. Uiteraard zijn er soorten vreemd vermogen die worden verstrekt onder zodanige omstandigheden dat ze fiscaal tot als eigen vermogen worden behandeld.

Bij de verstrekker van de gelden moet worden beoordeeld of de verstrekte middelen moeten worden gerekend tot:

  • het inkomen uit werk en woning (box 1);
  • het inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Uitgangspunt van Financiën lijkt vooralsnog dat uit hoofde van crowdfunding verstrekt kapitaal of uitgeleend geld in box 3 wordt belast.
Wanneer de crowdfunding wordt verstrekt vanuit een onderneming, behoort het kapitaal en/of de lening in beginsel tot het ondernemingsvermogen.

Duidelijkheid?

Twijfels over fiscale kwalificatie van uw crowdfunding? Neem contact op met één van onze adviseurs.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.