Coulance voor de betaling van pensioenpremies

Gepubliceerd op: 23 maart 2020

Naast belastingen betalen werkgevers vaak ook flinke bedragen aan pensioenpremies. Ook voor die premies wordt in verband met de coronacrisis coulance betracht. Dat blijkt uit een gezamenlijk persbericht van de Stichting van de arbeid, de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van verzekeraars.

Coulance

Ook de pensioensector wil een bijdrage leveren om ondernemers te steunen wanneer ze als gevolg van de coronacrisis kampen met betalingsproblemen. De problematiek verschilt echter per sector en/of per werkgever. Daarom zal maatwerk moeten worden geleverd.

Dit maatwerk wordt geboden op basis van de volgende oplossingsrichtingen:

  • pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers, die in acute geldproblemen zitten, een betalingsregeling;
  • de betalingstermijnen voor pensioenpremies worden, binnen de wettelijke mogelijkheden, verruimd;
  • pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid (in de vorm van uitstel van het inschakelen van incassobureaus en van het opleggen van administratieve boetes).

De wettelijke mogelijkheden om de betalingstermijnen te verruimen zijn beperkt. Het Verbond, de Pensioenfederatie en DNB overleggen daarover met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hoe aanvragen?

Werkgevers met acute betalingsproblemen wordt aangeraden om de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds.

Noodmaatregel overbrugging werkbehoud

De nog te effectueren Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) zal naar verwachting ook een bijdrage bevatten voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies. De uitbrengers van het persbericht dringen er bij het Kabinet op aan dat de pensioenpremies voor zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel op een adequate manier worden meegenomen in de NOW.

Werkgevers doen er verstandig aan om er in hun liquiditeitsplanning rekening mee te houden dat een deel van de uit de NOW ontvangen bedragen op korte termijn moet worden gebruikt voor de betaling van pensioenpremies.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.