Contante giften niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op: 17 april 2020

Met ingang van 1 januari 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dat staat in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021, dat onlangs bij het Parlement is ingediend.

Bewijs

Wie een gift wil aftrekken, moet die gift met schriftelijke stukken bewijzen. Dat geldt ook voor giften die in de vorm van contant geld worden gedaan. Het bewijs wordt dan meestal geleverd door middel van een kwitantie.

In de praktijk blijken echter kwitanties te worden afgegeven voor giften die niet daadwerkelijk zijn betaald. Dat blijkt bijvoorbeeld doordat de ontvangende instantie de giften niet in haar administratie verwerkt.

Om dergelijke fraude te voorkomen, wordt nu wettelijk vastgelegd dat giften in de vorm van contant geld niet afgetrokken mogen worden.

Collectes

Voor goede doelen zijn (huis-aan-huis) collectes een belangrijke inkomstenbron. Toch bestaat er in dat kader geen bezwaar tegen het afschaffen van de aftrek van contante giften. Mensen die op deze manier bijdragen aan goede doelen doen dit meestal niet met oog op de aftrek. Zij ontvangen in het algemeen ook geen kwitantie.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.