Commissaris/toezichthouder

Gepubliceerd op: 29 maart 2016

De volledige tekst in pdf-format van deze factsheet vind je hier.

 

In het kielzog van de afschaffing van de verklaring arbeidsrelatie (VAR) is ook de heffing van loonbelasting gewijzigd ten aanzien van de commissaris/toezichthouder. Deze wijziging is ingegaan op 1 mei 2016.

Tot en met 30 april 2016

Loonheffingen inhouden, behalve wanneer sprake is van winst uit onderneming of DGA

Loonheffingen inhouden

De arbeidsrelatie van de commissaris met de instelling waarop hij/zij toezicht houdt, kwalificeert niet als een echte dienstbetrekking. Doordat de Wet op de loonbelasting de arbeidsrelatie van de commissaris fictief als dienstbetrekking aanmerkt, moeten toch loonheffingen (en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) worden ingehouden.

Behalve wanneer …

Als de inkomsten voor de commissaris kwalificeren als winst uit onderneming of deze inkomsten voor rekening van een rechtspersoon (meestal een B.V.) komen, gaat dat vóór op de fictieve dienstbetrekking. Dan mogen de loonheffingen niet worden ingehouden.

Het risico dat ten onrechte de loonheffingen niet zijn ingehouden berust nagenoeg volledig op de instelling die de beloning van de commissaris betaalt. Daarom doen deze instellingen er verstandig aan om de inhouding van loonheffingen alleen achterwege te laten ten aanzien van commissarissen die, naast een geldig identiteitsbewijs, een geldige VAR-wuo of -dga (Verklaring ArbeidsRelatie) hebben aangereikt.

De VAR is per 1 mei 2016 afgeschaft.

Vanaf 1 mei 2016

Geen loonheffingen, behalve wanneer daarvoor wordt gekozen (opting in)

Geen loonheffingen

De fictieve dienstbetrekking voor de commissaris is per 1 januari 2017verdwenen uit de loonbelasting.

Afschaffing van de fictieve dienstbetrekking betekent dat op de beloning van geen enkele commissaris loonheffingen worden ingehouden.

De commissaris moet de beloning uiteraard wel verwerken in zijn/haar jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Keuze (1 mei – 31 december 2016)

Vanaf 1 mei 2016 konden de commissaris en de instelling er samen voor kiezen de inhouding van loonheffingen achterwege te laten. Dit is geregeld in een besluit van de Staatssecretaris van Financiën[1].

Keuze (vanaf 1 januari 2017)

Na de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking zal de commissaris er in de meeste gevallen voor kunnen kiezen toch loonheffingen te laten inhouden. Dan wordt opting in toegepast. De commissaris betaalt dan wel zelf de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

De buitenlandse commissaris, die voor de 30%-regeling in aanmerking komt, zal moeten kiezen voor het laten inhouden van loonheffingen.

 

 

[1] Besluit van 14 maart 2016, BLKB2016/265M

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.