BV slecht bij kas, toch pensioen uitkeren

Gepubliceerd op: 27 januari 2021

Als je als directeur-grootaandeelhouder (dga) pensioen hebt opgebouwd bij je BV, komt het opgebouwde bedrag op de pensioengerechtigdeleeftijd tot uitkering. In niet alle gevallen is er voldoende geld om het pensioen te laten uitbetalen.

Afzien van de uitkeringen

De Belastingdienst kan dit in bepaalde gevallen beoordelen als het afzien van het pensioen in eigen beheer. Dit is één van de handelingen die leiden tot een onzuiver pensioen. Gevolg van een onzuiver pensioen is dat er een fiscale sanctie in werking treedt.

De fiscale sanctie houdt in dat de volledige pensioenaanspraak wordt gezien als loon (maximale heffing inkomstenbelasting 2021: 49,50%). En dat er daarnaast 20% revisierente over de gehele aanspraak wordt berekend. Dit is uiteraard niet wenselijk.

Uitkeringen toch belast

In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24 november 2020 ging het om een dga die pensioen had opgebouwd bij zijn BV. De BV had geen geld om pensioen uit te keren. De dga had een vordering op de BV voor de nog te ontvangen pensioenuitkeringen. Andersom had de vennootschap een rekening-courantvordering op de dga.

De inspecteur was van mening dat de BV, ondanks dat de BV geen geld had om het pensioen uit te keren, toch pensioen moest uitkeren. De inspecteur gaf namelijk aan dat de vordering van de dga kon worden verrekend met de rekening-courantschuld. Volgens de inspecteur was door de verrekening het pensioen genoten. Hierdoor moest er toch belasting worden betaald over de pensioenuitkering.

De dga was van mening dat hij geen pensioenvoorziening meer had bij de BV. Hij zou in de jaren ’90 namelijk zijn prepensioenregeling hebben afgekocht. De pensioenuitkering kon volgens de dga ook niet worden verrekend met de rekening-courantschuld. Van een rekening-courantschuld was volgens de dga geen sprake omdat de opgenomen bedragen al waren teruggestort.

Deze stellingen krijgt de dga echter niet voldoende onderbouwd. Het hof stelt dan ook de Belastingdienst in het gelijk. Het pensioen moet worden uitgekeerd ondanks dat de BV slecht bij kas zit.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.