Buitenlandse bronbelasting

Gepubliceerd op: 10 maart 2015

20150310_dividendbelasting_VWGNijhof

Steeds meer particulieren stappen weer in beleggingen, zo lezen wij in de kranten. Een spaarrekening brengt immers bijna niets op; zeker niet als je daarbij ook nog de inflatie in aanmerking neemt. Het aan beleggen verbonden hogere risico wordt, meer of minder bewust, maar voor lief genomen.

Beleggen beperkt zich al lang niet meer tot de Nederlandse beurs, maar geschiedt vaak wereldwijd. Wie belegt in buitenlandse fondsen loopt vaak ook tegen ingehouden buitenlandse bronbelasting aan. En die bronbelasting kan meestal (deels) worden verrekend met de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting. Het gaat in de praktijk al gauw om leuke bedragen!

De Belastingdienst meldt dat in de vooringevulde aangifte (VIA) bij de vraag over buitenlandse beleggingen ten onrechte wordt verwezen naar de specificaties van de banken. Die verstrekken namelijk helaas bijna nooit de voor een correcte verwerking in de aangifte inkomstenbelasting benodigde uitsplitsing per land van de buitenlandse dividenden en de daarop ingehouden (al dan niet verrekenbare) bronbelasting. Dat moet de belegger zelf maar uit de bankafschriftjes zien te pluizen. De buitenlandse bronbelasting wordt ook niet vooringevuld op de VIA. U moet hier zelf op letten!

Bronbelasting wordt door het fonds ingehouden op uitgekeerde dividenden. Inhouding van bronbelasting kan ook spelen bij rente of royalty’s, maar die inkomenssoorten worden veel minder vaak uit het buitenland genoten. We laten ze daarom in dit artikel voor het gemak buiten beschouwing.

De bronbelasting op Nederlandse dividenden is de dividendbelasting. De Nederlandse dividendbelasting bedraagt 15% van het uitgekeerde dividend. Dit bedrag is volledig verrekenbaar met de verschuldigde inkomstenbelasting. De Nederlandse dividendbelasting wordt meestal wel keurig vooringevuld op de VIA. LET OP: u mag de buitenlandse bronbelasting in uw aangifte inkomstenbelasting niet toevoegen aan de Nederlandse dividendbelasting, maar moet die vermelden bij de daarvoor specifiek bestemde onderdelen van de aangifte.

De tarieven van de buitenlandse bronbelasting verschillen per land. Ook het met de Nederlandse inkomstenbelasting verrekenbare deel van de buitenlandse bronbelasting verschilt per land. U moet het belastingverdrag met elk afzonderlijk land raadplegen om vast stellen welk deel van de ingehouden buitenlandse bronbelasting u mag verrekenen. In de meeste gevallen is dat (maximaal) 15% van het bruto ontvangen dividend. Als u een te hoog bedrag aan te verrekenen buitenlandse bronbelasting vermeldt, leidt dat meestal tot een correctie op uw aangifte, waardoor de te ontvangen belasting lager of de te betalen belasting hoger uitpakt dan de belastingdienst in de online aangifte voor u heeft berekend.

De meeste belastingverdragen kennen ook een maximaal tarief voor de bronbelasting. De landen die bij de inhouding een hoger tarief hanteren, bieden de mogelijkheid om de teveel ingehouden bronbelasting terug te claimen. U moet dan door de fiscus van het betreffende land daarvoor beschikbaar gestelde formulieren indienen in dat land. Veel beleggers zien af van deze vaak lastige en tijdrovende klus, waardoor jaarlijks honderden miljoenen aan teveel ingehouden buitenlandse bronbelasting niet worden terug geclaimd.

Andere artikelen