Buitenlandse bankrekening in Nederland belast

Gepubliceerd op: 12 juli 2023

De inkomsten uit buitenlandse bankrekeningen van een inwoner van Nederland worden in Nederland met inkomstenbelasting belast.

Spaanse bankrekeningen

De zaak waarover Rechtbank Den Haag recent heeft beslist betreft een inwoner van Nederland die zijn spaargeld heeft ondergebracht in Spaanse bankrekeningen. De saldi van deze bankrekeningen achterhaalt de Nederlandse fiscus door middel van een informatieverzoek aan de Spaanse fiscus.

Wereldinkomen

De stelling van belanghebbende, dat Nederland geen inkomstenbelasting mag heffen omdat Spanje deze vermogensbestanddelen tot een waarde van € 700.000 vrijstelt van belastingheffing, is bij voorbaat kansloos. Nu belanghebbende en de Belastingdienst het er over eens zijn dat belanghebbende fiscaal inwoner is van Nederland, wordt zijn wereldinkomen in Nederland belast. Het wereldinkomen is al het inkomen, waar ook ter wereld het wordt gegenereerd. Dus daartoe vanzelfsprekend hoort ook het forfaitaire inkomen uit de Spaanse spaartegoeden.

Belastingverdrag

Het belastingverdrag tussen Nederland en Spanje biedt belanghebbende ook geen oplossing omdat dit verdrag de heffing over (rente op) spaartegoeden toewijst aan de woonstaat, derhalve aan Nederland.

Expats

Onder andere expats kunnen tegen deze regeling aanlopen. Wanneer zij fiscaal inwoner van Nederland worden, moeten ze over hun volledige vermogen in Nederland inkomstenbelasting betalen. Behalve ten aanzien van onroerend goed, wordt de heffing in de belastingverdragen toegewezen aan de woonstaat. Expats die de 30%-regeling (extraterritoriale kosten) toepassen, kunnen er gedurende de looptijd van die regeling voor kiezen om, ondanks dat ze fiscaal inwoner van Nederland zijn, partieel als buitenlands belastingplichtige te worden belast. Hun banktegoeden, ook de Nederlandse, worden dan niet in Nederland belast. Hetzelfde geldt uiteraard voor andere vermogensbestanddelen, zoals effectenportefeuilles en vorderingen. De heffing over onroerend goed wordt, zoals hiervoor al aangegeven, in de belastingverdragen altijd toegewezen aan het land waar het onroerend goed is gelegen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.