Buitenlands belastingplichtige mag zich niet verschuilen

Gepubliceerd op: 22 januari 2015

20150122_buitenlands belastingplichtig Belgie_VWGNijhof

Een in België wonende belastingplichtige diende geen aangifte inkomstenbelasting in bij de Nederlandse fiscus. Hij zei dat hij geen aangiftebiljet had ontvangen en door de Belastingdienst ook niet was aangemaand om het kennelijk wel aan hem uitgereikte aangiftebiljet in te dienen. Hij was in België verhuisd, maar zij nieuwe adres was niet bij de Nederlandse fiscus bekend. Het nieuwe adres was wel door de Nederlandse werkgever van de belastingplichtige in de loonadministratie verwerkt.

Het Gerechtshof Den Haag besliste dat opzettelijk geen aangifte in Nederland was ingediend en vond de boete van € 2.800 passend en geboden. Inmiddels ligt de zaak bij de Hoge Raad en concludeert de Advocaat-Generaal (A-G) dat een in het buitenland wonende belastingplichtige zich moet realiseren dat bij een aangifteplicht juist van zijn kant actief contact met de Nederlandse Belastingdienst moet worden gehouden. De A-G vindt ook dat deze belastingplichtige er redelijkerwijs van uit moest gaan dat hij voor het betreffende jaar in Nederland aangifte moest doen.

Vanaf 1 januari 2015 zijn ten aanzien van de heffing van inkomstenbelasting van buitenlands belastingplichtigen belangrijke wijzigingen van kracht geworden. Wij beschrijven deze wijzigingen in een factsheet, die u hier vindt. Vanzelfsprekend kijken wij graag samen met u welke gevolgen deze nieuwe regels voor u hebben.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.