BTW privé-gebruik auto

Gepubliceerd op: 17 april 2015

20150416_BTWprivegebruikauto_VWGNijhof

Met ingang van 1 juli 2011 moet in de laatste tijdvakaangifte van elk kalenderjaar BTW worden afgedragen over het privégebruik van de auto van de zaak. Vóór deze datum moest een correctie worden gemaakt op de afgetrokken BTW. In de praktijk maakt dat weinig uit, maar de wijziging was nodig omdat de oude systematiek op basis van rechtspraak juridisch niet langer houdbaar leek.

De voor het privégebruik af te dragen BTW moet worden bepaald aan de hand van het werkelijk aantal in het kalenderjaar gereden privékilometers. In tegenstelling tot de loon- en inkomstenbelasting kwalificeren woon-werkkilometers voor de BTW als privékilometers. Omdat veel ondernemers niet bijhouden welke zakelijke en privékilometers ze rijden, mag de af te dragen BTW ook forfaitair worden bepaald op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (in een aantal situaties wordt dit percentage verlaagd naar 1,5).

Direct na de invoering is de nieuwe forfaitaire regeling ter discussie gesteld en zijn proefprocedures gestart. Ondernemers die van een positieve uitkomst van die procedures wilden meeprofiteren, zijn daarbij aangehaakt door (pro forma) bezwaar te maken tegen met toepassing van deze regeling afgedragen BTW. Voor veel ondernemers is door adviseurs collectief bezwaar gemaakt. Dit collectieve pro forma bezwaar voor 2011 geldt dan ook voor 2012, 2013 en 2014.

Op 31 maart 2015 (publicatie op 17 april 2015) heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een viertal proefprocedures betreffende de afdracht van BTW voor het privégebruik van de auto van de zaak. Net als in een eerder stadium de Rechtbank Arnhem deed, wijst ook Hof Arnhem de beroepen af en stelt de Belastingdienst in het gelijk. Verwacht mag worden dat tegen de uitspraken van het Hof beroep cassatie zal worden ingesteld bij de Hoge Raad. Er zal dus nog wel wat water door de Maas moeten, alvorens we definitief weten of de (forfaitaire) afdracht stand houdt. De pro forma bezwaarschriften zullen voorlopig worden aangehouden.

Andere artikelen