BTW op zonnepanelen deels naar 0%

Gepubliceerd op: 27 september 2022

Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt het BTW-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen voor woningen 0%.Deze maatregel is onderdeel van de belastingplannen voor 2023, die op dit moment in behandeling zijn bij het Parlement.

Op en nabij woningen

Maar het 0%-tarief geldt niet voor alle gevallen van levering en installatie van zonnepanelen. Het geldt alleen voor zonnepanelen die worden geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Dat betekent dat het 0%-tarief niet van toepassing is op zonnepanelen op of bij bedrijfsgebouwen, openbare en ander gebouwen.

Het begrip woning is reeds gedefinieerd in het kader van de toepassing van het verlaagde BTW-tarief op het schilderen en stukadoren van woningen. Deze definitie wordt uiteraard ook gebruikt in het kader van het 0%-tarief voor zonnepanelen. Met dien verstande dat voldoende is dat een pand volgens de BAG (de Basisadministratie Adressen en Gebouwen, die wordt bijgehouden door het Kadaster) mede een woonfunctie heeft of een vakantiewoning is, op voorwaarde dat de zonnepanelen (ook) ten behoeve van de woonfunctie worden aangewend.

Het maakt niet uit of de zonnepanelen onderdeel zijn van de dakbedekking, dan wel los op het dak worden geplaatst. Het begrip “onmiddellijke nabijheid” houdt in dat het 0%-tarief ook mag worden toegepast wanneer de zonnepanelen worden geplaatst op een schuur, garage, in de tuin of een uitbouw, mits die tot de woning behoort.

Het 0%-tarief geldt ook wanneer een vereniging van eigenaren zonnepanelen op of bij woningen laat plaatsen en voor consumenten die zich hebben verenigd in een postcoderoos.

Kleine ondernemersregeling

Het doel van de toepassing van het 0%-tarief is om er voor te zorgen dat particuliere eigenaren van zonnepanelen zich niet langer druk hoeven te maken over de BTW. Zij blijven wel BTW-ondernemer omdat ze energie leveren. Maar zo lang ze daarmee een omzet van maximaal € 1.800 realiseren, vallen ze automatisch onder de kleine ondernemersregeling, waardoor de levering van de energie is vrijgesteld van BTW. Deze registratiedrempel is geregeld in een besluit.

Bewijslast

De bewijslast dat het 0%-tarief terecht wordt toegepast, rust uiteraard op de leveranciers en installateurs van de zonnepanelen. Daarvoor geldt de vrije bewijsleer, waarbij deze ondernemers zich mogen baseren op de informatie uit de BAG. Wanneer de leverancier niet aan de bewijslast voldoet, is de BTW verschuldigd naar het normale tarief (21%).

Het 0%-tarief geldt voor alle kwalificerende leveringen en installaties van zonnepanelen op of na 1 januari 2023, ook wanneer de panelen voor die datum zijn besteld.

Andere artikelen

Fiscus moet beter helpen

De Belastingdienst moet mensen die geen aangifte(en) doen beter helpen. Maar de echte oplossing van het probleem lijkt ergens anders te liggen.