BTW op business seat aftrekbaar

Gepubliceerd op: 25 november 2016

btw business seat seats vwgnijhof

Op de huur van business seats is BTW verschuldigd. Ondernemers die met BTW belaste prestaties verrichten, willen die BTW uiteraard aftrekken. Hof Den Bosch besliste onlangs dat die aftrek is toegestaan voor de business seats in een voetbalstadion, die werden gebruikt door zakelijke relaties. Maar niet voor de business seats die werden gebruikt door werknemers.

Business seats

Veel ondernemers gebruiken business seats in het relatiemanagement van hun klanten. Klanten of potentials worden uitgenodigd om samen met de ondernemer een wedstrijd van een sportclub bij te wonen. Daarvoor huurt de ondernemer één of meer business seats van de sportclub.

Bewijslast

Het Hof is kraakhelder over de verdeling van de bewijslast. De Belastingdienst moet bewijzen dat de BTW op de huur van de business seat niet aftrekbaar is. Die bewijslast wordt omgekeerd wanneer de ondernemer niet aan zijn administratieverplichting heeft voldaan.

In de casus waarin het Hof besliste had de ondernemer niet vastgelegd wie op welke dagen van de business seats gebruik had gemaakt. Daarmee was niet aan de administratieplicht voldaan. De Belastingdienst had echter verzuimd een informatiebeschikking af te geven. Deze vormfout verhinderde de omkering van de bewijslast.

TIP: voorkom omkering van de bewijslast door goed te administreren wie op welke momenten op een business seat heeft gezeten.

Klant: wel BTW-aftrek

Voor de klant is het gebruik van de business seat een relatiegeschenk/gift. De op relatiegeschenken drukkende BTW is aftrekbaar in de mate waarin de klant recht op aftrek van BTW heeft. Dit is de toepassing van het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (het BUA).

Werknemer: geen BTW-aftrek

Uiteraard vergezelde de directeur-grootaandeelhouders (dga) de (potentiële) klanten bij hun gebruik van de business seat. Het Hof beslist dat bij het ter beschikking stellen van de zitplaatsen aan personeel niet het zakelijke, maar het persoonlijk belang van de werknemer overheerst. Deze BTW was daarom niet aftrekbaar.

Andere artikelen