BTW op broodjes

Gepubliceerd op: 8 december 2015

BTW broodjes maaltijden VWGNijhof

Hoewel het nog even duurt voordat we de oliebollen naar binnen werken, de champagne en het vuurwerk laten knallen, zijn we ook al een beetje bezig met wat er in januari 2016 weer allemaal moet gebeuren. Nieuw is voor veel ondernemers de verwerking van de WKR, waarover we al berichtten in het artikel Het moment suprême. Niet nieuw is de toets of in de laatste BTW-aangifte van het voorafgaande jaar correcties moeten worden verwerkt ingevolge het BUA (besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting).

Over een dergelijke correctie gaat een recente uitspraak van Hof Amsterdam. Deze zaak betreft de BTW die een financiële dienstverlener betaalde bij de inkoop van eenvoudige maaltijden die door werknemers werden genuttigd tijdens vaktechnische overleggen, die als doel hebben het voldoen aan eisen van permanente educatie en het bijblijven op diverse vakgebieden. De maaltijden (meestal broodjes met beleg, van tussen € 5 en € 10) werden ingekocht bij een cateraar en genuttigd in de vergaderruimten van het kantoor van de werkgever. Om deze werknemers zoveel mogelijk productief te laten zijn, werden deze overleggen in de lunchpauze of buiten de reguliere kantoortijden gehouden. Omdat de werknemers verplicht waren deze buiten werktijd gehouden overleggen bij te wonen, moest de werkgever de broodjes gratis verstrekken. Op basis van een Europees arrest betoogt de werkgever dat de aftrek van de BTW op de inkoop van de maaltijden niet op grond van het BUA moet worden gecorrigeerd.

Het Hof beslist echter dat vast staat dat de maaltijden voor de werknemers hebben geleid tot een besparing, aangezien ze gewoonlijk zelf uitgaven doen voor hun lunch. De werkgever heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van voldoende bijzondere omstandigheden op grond waarvan van de werkgever wordt geëist dat die de maaltijden verzorgt. Daarom is de aftrek van de BTW op de maaltijden onderworpen aan de correctie op grond van het BUA.

We refereerden hiervoor al aan de WKR. Voor de loonbelasting zijn de hiervoor beschreven maaltijden vrijgesteld, aangezien ze een meer dan bijkomstig zakelijk karakter hebben (ze worden genuttigd tijdens vaktechnische bijeenkomsten). De verwerking voor de loonbelasting en die voor de BTW moet u dus goed uit elkaar houden. Als u het daarbij spoor kwijt raakt, rangeren wij u graag weer in de juiste richting.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.