BTW op bezoek voetbalwedstrijd

Gepubliceerd op: 5 juli 2018

Veel ondernemers huren business seats, skyboxen en dergelijke bij clubs in het betaald voetbal dan wel bij een andere sport of evenement. Over de huur wordt BTW berekend. Mag deze BTW worden afgetrokken?

BUA

Voorwaarde voor de aftrek van BTW is natuurlijk dat een correcte BTW-factuur aan de ondernemer is uitgereikt. Daarnaast moet de gehuurde business seat worden gebruikt in de onderneming voor met BTW belaste prestaties. Voorwaarden waaraan ondernemers, die met BTW belaste prestaties verrichten, meestal wel kunnen voldoen.

Maar dan is er nog het BUA. Die afkorting staat voor Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting. Op grond van dit besluit is niet aftrekbaar de BTW die te maken heeft met het:

  • geven van relatiegeschenken of doen van giften, als de ontvanger de BTW niet (hoofdzakelijk) had mogen aftrekken;
  • aan het personeel verlenen van huisvesting, uitkeren van loon in natura, geven van gelegenheid tot sport, ontspanning of privévervoer, dan wel voor andere persoonlijke doeleinden van het personeel.

Hoge Raad

Uit een arrest van de Hoge Raad blijkt dat een ondernemer de aftrek van BTW voldoende moet onderbouwen. Dit arrest betreft een BV, die een aantal zitplaatsen huurt in de businessroom van een betaald voetbalclub. De huur geeft recht op het bijwonen van wedstrijden, gratis consumpties en gebruik van de businessclub.

De zitplaatsen worden gebruikt door de directeur-aandeelhouder van de BV en door zijn broer, die als projectleider werkt voor de BV. Als zij verhinderd zijn, worden de plaatsen ter beschikking van zakelijke relaties van de BV gesteld.

De Hoge Raad beslist dat BTW, die drukt op het gebruik van de zitplaatsen door de zakenrelaties, niet aftrekbaar is. De BV heeft namelijk niet bijgehouden welke relaties gebruik van de zitplaatsen hebben gemaakt. Daarmee is de geclaimde aftrek van BTW niet voldoende onderbouwd.

Ten aanzien van het gebruik door het personeel van de BV is het uitgangspunt dat dit hun privédoeleinden dient. Het is aan de BV om dit te ontzenuwen. Dat kan door voldoende aannemelijk te maken dat het bijwonen van de wedstrijden plaatsvindt met (potentiële) zakenrelaties.

Conclusie: zorg voor een goede onderbouwing als je de BTW op dit soort kosten wilt aftrekken!

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.