BTW-aftrek op studiekosten van werknemers

Gepubliceerd op: 17 december 2020

In antwoorden op Kamervragen komt aan de orde dat de werkgever niet altijd recht heeft op aftrek van de BTW die drukt op een cursus of opleiding die een werknemer volgt. De antwoorden zijn uiteraard ook van belang ten aanzien van andere kosten die betrekking hebben op werknemers.

De casus

De vraag betreft een kraanverhuurbedrijf. Dat betaalt de bijscholing en certificering die haar personeel elke 5 jaar verplicht moet volgen. Door nieuwe privacyregels mag de instelling die de scholing en certificering verricht, de factuur niet langer aan de werkgever sturen. Daardoor kan de werkgever de op de prestaties drukkende BTW niet meer aftrekken.

Criteria voor BTW-aftrek

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën antwoordt dat BTW-aftrek dan inderdaad niet mogelijk is. Hij somt de aan BTW-aftrek gestelde voorwaarden op. De BTW:

  1. moet aan de ondernemer in rekening zijn gebracht;
  2. betrekking hebben op aan de ondernemer verrichte prestaties;
  3. zijn vermeld op een correcte factuur;
  4. worden gebruikt voor met BTW belaste prestatie van de ondernemer.

In de geschetste casus wordt niet voldaan aan deze voorwaarden. Niet de werkgever, maar de werknemer gaat de rechtsbetrekking aan met de aanbieder van de scholing. De factuur wordt op naam van de werknemer gesteld en de werknemer betaalt.

Dat dit wordt veroorzaakt door gewijzigde privacywetgeving, is voor de BTW niet van belang. Het gevolg is dat de kosten van de werkgever stijgen met de niet-aftrekbare BTW.

 

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.