BTW-aftrek ondanks postbus op factuur

Gepubliceerd op: 24 november 2017

Voor de aftrek van BTW moet primair zijn voldaan aan de materiële voorwaarden. Het recht op aftrek van BTW is voor het systeem van de BTW zo wezenlijk dat formele gebreken in de factuur de aftrek niet mogen beperken. Dat heeft het Hof van Justitie (HvJ) onlangs opnieuw bevestigd.

Gebrekkige BTW-factuur

In ons artikel Ondanks gebrekkige BTW-factuur toch aftrek beschreven we het in 2016 gewezen arrest Senatex. In een recent arrest in twee Duitse zaken bevestigt het HvJ deze uitspraak.

De ene zaak betreft de Duitse autohandelaar RGEX GmbH. Deze trekt in haar BTW-aangiften ongeveer € 2 miljoen aan BTW af op facturen, die ze ontvangt van EXTEL. EXTEL vermeldt op deze facturen haar BTW-identificatienummer en haar postbus. De Duitse fiscus weigert de aftrek. De Duitse wet eist namelijk dat de presterende ondernemer op de BTW-factuur het adres vermeldt waar hij of zij de economische activiteiten verricht.

De andere zaak betreft inkopen van een internethandelaar, die ook zijn postbus vermeldt omdat hij de voertuigen aflevert op openbare plekken, zoals stationspleinen.

De voorwaarde dat van de presterende ondernemer op de factuur naam, adres en BTW-identificatienummer worden vermeld, heeft als doel dat de fiscus in staat is om na te gaan of de BTW, waarvoor aftrek wordt geclaimd, is afgedragen. En de ondernemer die de BTW aftrekt kan zo nagaan of de leverancier BTW-ondernemer is. Maar voor beide doelen is, aldus het HvJ, niet noodzakelijk dat de factuur het adres van de economische activiteit vermeldt.

BTW-factuur in de Nederlandse wet

De Nederlandse wet eist niet dat de factuur het adres van de economische activiteit van de presterende ondernemer vermeldt. De Nederlandse Belastingdienst is wel van mening dat alleen de vermelding van de postbus niet voldoende is. Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën een aangepast besluit aangesloten bij de arresten van het HvJ. Daarbij is het uitgangspunt, dat de materiële eisen voor de aftrek van BTW bepalend zijn, overgenomen. De BTW-ondernemer, die aftrek van BTW claimt, doet er dan ook verstandig aan om deze materiële eisen goed in de gaten te houden.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.