BTW-aftrek als de levering niet doorgaat

Gepubliceerd op: 15 juni 2018

Als een BTW-ondernemer de vergoeding voor een te verrichten levering of dienst (deels) vooruit factureert, is over de vooruit ontvangen vergoeding al BTW verschuldigd. Die BTW kent uiteraard hetzelfde regime dat geldt voor de uiteindelijke levering of dienst.

BTW-aftrek

Als aan de voorwaarden voor BTW-aftrek is voldaan, moet de ondernemer die de vergoeding vooruit betaalt de daarin begrepen BTW aftrekken. Belangrijkste voorwaarde is dat BTW wordt afgetrokken indien en voor zover de ingekochte levering of dienst wordt gebruikt voor met BTW belaste handelingen. Dat kunnen ook voorgenomen handelingen zijn. Je moet dan aantonen dat je het voornemen hebt om de ingekochte goederen of diensten te gebruiken voor met BTW belaste handelingen. Zie ons artikel Bewijs voornemen BTW belaste prestaties.

Niet geleverd

Maar wat als het goed of de dienst niet wordt geleverd? Is de BTW dan toch aftrekbaar? Dat was aan de orde in een Duitse zaak waarin het Hof van Justitie (HvJ) op 31 mei uitspraak heeft gedaan.

De zaak betreft ondernemers die een blokverwarmingsinstallatie bestelden. De leverancier stuurde daarvoor een vooruitbetalingsfactuur, die keurig werd betaald. Voordat de installaties waren geleverd, ging de leverancier failliet. De installaties werden daardoor niet geleverd. De Duitse fiscus weigerde vervolgens de aftrek van de op de vooruitbetalingsfactuur betaalde BTW.

Het HvJ beslist dat het aftrekrecht niet kan worden ontzegd wanneer op het moment van de vooruitbetaling mocht worden aangenomen dat de koper bekend was met alle elementen van de toekomstige levering, zodat de levering van de goederen zeker leek. Als echter uit objectieve gegevens blijkt dat de koper op het moment van de vooruitbetaling wist of redelijkerwijs moest weten dat niet zou worden geleverd, is de BTW niet aftrekbaar.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.