Brexit: wat nu?

Gepubliceerd op: 28 juni 2016

Brexit VWGNijhof

Op 23 juni jl. heeft Groot Brittannië zich er in een referendum voor uitgesproken om uit de Europese Unie te treden: de Brexit. Welke fiscale gevolgen heeft dit voor Nederlandse ondernemingen?

Brexit

Het antwoord op die vraag is vooralsnog vrij eenvoudig: geen. Uiteraard moet de uitslag van het referendum nog worden gevolgd door een formele opzegging van het lidmaatschap van de EU door de Britse regering, de daadwerkelijke Brexit. En vervolgens komt er een overgangsperiode waarin partijen met elkaar gaan onderhandelen. Al die tijd blijft de juridische en fiscale situatie ongewijzigd.

Onderhandelingen

Welke gevolgen daarna aan de orde zijn, hangt af van de afspraken die Groot Brittannië gaat maken met de Europese Unie. Daarvoor is een aantal scenario’s denkbaar. Zo zou Groot Brittannië lid kunnen worden van de EER (de Europese Economische Ruimte), net zoals Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Of net zoals Zwitserland zelfstandig een (handels)overeenkomst met de EU kunnen sluiten.

Heel Groot Brittannië?

De uittreding door Groot Brittannië uit de EU betreft Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland, maar wellicht blijft een (of meer) van deze gebieden toch tot de EU behoren (met name Schotland lijkt daar wel oren naar te hebben).
Ook ten aanzien van de tot Groot Brittannië behorende Kanaaleilanden en het eiland Man, alsmede Gibraltar en een aantal Caribische eilanden heeft de uittreding uit de EU gevolgen, aangezien het EU-recht deels op deze gebieden van toepassing is.

De huidige in Groot Brittannië geldende wet- en regelgeving bestaat nog voor een groot deel uit geïmplementeerde EU-regelgeving. Na de effectuering van de uittreding uit de EU zal Groot Brittannië waarschijnlijk geruime tijd nodig hebben om haar wet- en regelgeving aan te passen. Bovendien ligt het voor de hand dat delen van de wetgeving gewoon in stand blijven, ook al zijn ze (oorspronkelijk) gebaseerd op EU-regelgeving.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.