Box 3-heffing: anticiperen vóór 1-1-2017

Gepubliceerd op: 30 augustus 2016

20160829_box_3

Uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2017 hoeft u pas in 2018 in te dienen. Toch kan het verstandig zijn dat u nog voor het einde van 2016 nadenkt over uw inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De peildatum daarvan ligt namelijk op 1 januari. Voor het belastingjaar 2017 is derhalve beslissend uw box 3-vermogen op 1 januari 2017. Maatregelen met de bedoeling om dat vermogen te beïnvloeden moeten nog IN 2016 worden geëffectueerd.

Box 3 tot en met 2016

In box 3 wordt belast uw inkomen uit sparen en beleggen. De belasting wordt niet gebaseerd op het daadwerkelijke rendement dat u met uw box 3-vermogen behaalt. Het wordt forfaitair bepaald.
Tot en met 2016 wordt over uw vermogen in box 3, nadat het is verminderd met het heffingvrij vermogen, een forfaitair rendement berekend van 4%. Over dat rendement betaalt u 30% aan inkomstenbelasting.

Voorbeeld

Het voor box 3 relevante vermogen van een alleenstaande ziet er op 1 januari 2016 als volgt uit:

Vakantiewoning 150.000
Spaarrekeningen 256.854
Effecten 356.986
Vorderingen 75.500
Bezittingen 839.340
Schulden -100.000
Drempel schulden 3.000
Schulden box 3 -97.000
Vermogen 742.340

Het forfaitaire rendement en de belasting over dit vermogen wordt voor het belastingjaar 2016 als volgt berekend:

Vermogen 742.340
Heffingvrij vermogen -24.437
Heffingsgrondslag 717.903
Forfaitaire rendement (4%) 28.716
Belasting (30%) 8.614

Box 3 ingaande 2017

Ingaande 2017 wordt het heffingvrij vermogen ietsjes verhoogd (naar € 25.000, per belastingplichtige). Maar het forfaitaire rendement wordt flink verhoogd wanneer uw heffingsgrondslag meer bedraagt dan € 100.000.

De rendementgrondslag van € 742.340 uit bovenstaand voorbeeld leidt in 2017 tot een forfaitair rendement van € 32.289. De belasting daarover bedraagt € 9.686. Dat is ruim € 1.000 meer dan in 2016!
De Belastingdienst legt de nieuwe berekeningsmethode uit op haar website.

Naast de over het vermogen in box 3 verschuldigde inkomstenbelasting is dit vermogen ook van belang voor de inkomens- en/of vermogenstoets in onder andere de toeslagen en de bepaling van de eigen bijdrage in het kader van de AWBZ en de Wmo.

Anticiperen

Hoe kunt u de ingaande 2017 hogere belasting in box 3 voorkomen? U moet dan nog in 2016 anticiperen en er voor zorgen dat uw vermogen op 1 januari 2017 niet meer in box 3 zit.

Hoe u dat kan doen, hangt uiteraard af van uw persoonlijke financiële situatie. We stippen hierna een paar mogelijkheden aan. Uw adviseur van VWGNijhof bekijkt graag met u welke mogelijkheden u kunt en wilt benutten.

  1. Beleggen in vermogen dat van box 3 is vrijgesteld
  2. Inbrengen in een B.V.
  3. Schenken
  4. Aflossen eigen woninglening
  5. Aanslagen betalen vóór 1 januari 2017

Als het daadwerkelijke rendement dat u met uw box 3-vermogen behaalt, hoger is dan de forfaitaire rendementen, is er uiteraard geen reden om box 3 met dit vermogen te verlaten. In dat geval pakt de heffing in een van de andere boxen nagenoeg altijd hoger uit.

Pro forma bezwaar

Het is niet onwaarschijnlijk dat ook de nieuwe berekening van het forfaitaire rendement in box 3 aan de belastingrechter wordt voorgelegd. Het kan daarom verstandig zijn (te zijner tijd) om pro forma bezwaar te maken tegen aanslagen inkomstenbelasting over 2017.

Prinsjesdag

Overigens is het tot en met 2016 geldende forfaitaire rendement van 4% voor veel mensen ook al fors meer dan het daadwerkelijke rendement dat ze behalen. Voor velen is dat in de afgelopen jaren aanleiding geweest om het vermogen van box 3 (deels) in een B.V. te brengen. Het is niet uitgesloten dat de op Prinsjesdag (20 september aanstaande) bekend te maken belastingplannen voor 2017 maatregelen bevatten die dit minder aantrekkelijk maken.
VWGNijhof houdt de belastingplannen voor u in de gaten.

Andere artikelen